REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ w Łodzi przyznało dla Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich 5000 zł dotacji na realizację zadania prowadzonego w Środowiskowej Świetlicy „RAZEM” pt. „ŚWIETLICA TWÓRCZYCH INSPIRACJI”.

Pozwoli to od 1 kwietnia 2011 r. na dalsze prowadzenie świetlicy i zatrudnienie stałego opiekuna, wzmocni dożywianie, a także zapewni możliwość realizacji różnorodnych zajęć rozwijających wyobraźnię i twórcze działanie. Opiekę w świetlicy sprawuje obecnie pani Marta, która wspierana przez wolontariuszy – pedagogów SOSW, czasem studentów, czy stażystki podejmuje liczne twórcze działania i zaraża młodzież wrażliwością i umiejętnościami artystycznymi, w które sama jest wyposażona. Cieszy nas każda suma pozyskana na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz umożliwiająca dalsze funkcjonowanie świetlicy.

W okresie od stycznia do marca świetlica funkcjonowała dzięki środkom Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca, pracy wolontariackiej i zaangażowaniu wielu ludzi. SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY!!!  

 

/A.B/