Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
ORGANIZUJE w okresie ferii zimowych i wakacji letnich :
14 – dniowe
TURNUSY REHABILITACYJNE w STEMPLEWIE, gmina Świnice Warckie, powiat Łęczyca, województwo Łódź.
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
KOSZT POBYTU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2200 ZŁ
KOSZT POBYTU OPIEKUNA 1500 ZŁ

OFERUJEMY w ramach turnusu zajęcia z:
• hipoterapii
• hydroterapii
• gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
• kinezyterapii
• masaż suchy
• siłowni
• rewalidacji
• logopedii
• muzykoterapii
• stymulacji intelektualnej

Z A P R A S Z A M Y
na:
• ogniska
• lekcje jazdy konnej /padok, teren/ • wycieczki • kompleks boisk sportowych • plac zabaw • basen suchy W celu otrzymania dofinansowania do 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Decyzje i komplet dokumentów należy dostarczyć /przesłać/ organizatorowi Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca, Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie. Szczegółowych informacji można uzyskać w Sekretariacie Ośrodka w Stemplewie. Środki na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej i opiekuna prosimy o przekazanie na konto: BS Poddębice, O/ Uniejów, Nr 83 9263 0000 2009 4360 2002 0007 z dopiskiem TR Stemplew

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich

posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/10/0001/17 z dnia 08.03.2019 r. wydane przez Wojewodę Łódzkiego, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie posiada wpis do rejestru ośrodków nr OD/10/0002/16 z dnia 28.03.2017

DSC01467new3 - Kopia