Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

smws_wfosignew

W maju, Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w ramach realizacji Programu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej „Razem”, „Przyroda – przygoda –ekologia”, ogłosiło konkurs fotograficzny pod hasłem: „Nie czyń przyrodzie tego co Tobie niemiłe”.  Głównym celem konkursu było zmobilizowanie dzieci i młodzieży do odkrywania miejsc zanieczyszczonych jak również rozwijanie     i podniesienie poziomu świadomości i wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia przynależności  i współżycia zgodnie z naturą oraz promowanie rozwijania pasji fotografowania. Przedmiotem konkursu było wykonanie zdjęcia zanieczyszczonego miejsca i jego problemów (miejsce zanieczyszczone śmieciami lub inne nieprawidłowości wynikające z zanieczyszczeń). Uczestnik mógł przesłać maksymalnie pięć zdjęć, które były rozpatrywane pojedynczo oraz dołączyć do zdjęcia krótki opis. Spośród nadesłanych zdjęć (zamieszczonych w galerii), powołana komisja składająca się z członków stowarzyszenia, wybrała trzy „najładniejsze”. Laureatem konkursu została uczennica Gimnazjum im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej    w Świnicach Warckich. Pozostali laureaci to uczennica Gimnazjum w Wartkowicach. oraz uczeń szkoły podstawowej w Grabowie. Dla zwycięzców organizatorzy ufundowali atrakcyjne nagrody, które zostały przekazane laureatom.

Zdjęcia z opisami nasunęły organizatorom nową formę pomocy przyrodzie. Do miejsc gdzie można dotrzeć pieszo lub rowerem zostaną zorganizowane rajdy pomocowe, które będą miały za zadanie oczyścić opisany teren oraz wstawić wcześniej przygotowane tabliczki z napisem: ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI. Pomoc i akcja sprzątania zanieczyszczonych miejsc zostanie przeprowadzona podczas półkolonii letnich.

Dziękujemy i gratulujemy!!!

[nggallery id=173]