Śladami kultury naszego regionu

Miłośników turystyki
Zapraszamy na rajd pieszy pod hasłem:                      

„Śladami kultury naszego regionu”
z okazji
Światowego Dnia Turystyki
REGULAMIN
Organizatorzy:

1.    Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich
2.    Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Szkolny Klub Wolontariatu działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Stemplewie
3.    Oddział PTTK Łęczyca
Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski w Łodzi. Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Termin i miejsce: 21 września 2010 r.,
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie
Tel. /fax (063) 288 11 06 lub (063) 288 11 07
Warunki uczestnictwa:
W rajdzie mogą brać udział 5 osobowe grupy dzieci
i młodzieży Szkół Specjalnych, masowych, placówek oświatowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej z 1 pełnoletnim opiekunem (gitara mile widziana).  Za bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun zespołu. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny do SOSW
 w Stemplewie skąd zostaną rozwiezieni na punkty startowe. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie!
Liczba miejsc ograniczona!
Organizatorzy zapewniają dyplomy, nagrody, ciepły posiłek.
Zgłoszenia należy przesłać do 17 września 2010 r. na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima
w Stemplewie
99 – 140 Świnice Warckie
z dopiskiem „Rajd”

Szczegółowych informacji udziela koordynator  imprezy mgr Agnieszka Dulas tel. 63 2881106

TRASY RAJDU DO WYBORU:

Trasa I Stemplew – Uniejów – Czekaj – Felicjanów – SOSW
w Stemplewie „Spotkanie ze średniowieczem”.
Trasa II Stemplew – Gusin –  Świnice Warckie – Głogowiec – SOSW w Stemplewie „Z Marią Konopnicką i Świętą Siostrą Faustyną”
Trasa III Stemplew – Tum – Łęczyca – Borysew –   SOSW
w Stemplewie „U Diabła Boruty”

PROGRAM  RAJDU

– Trasa I „Spotkanie ze średniowieczem”.
900 – wyjazd autokarem z SOSW w Stemplewie do Uniejowa na punkt startowy.
930 –  Zwiedzanie kasztelu rycerskiego „Na gorących źródłach” oraz zabawy plebejskie
1100 –  Przemarsz grup rajdowych z Uniejowa  do Stemplew ok. 12km
1330 – Powitanie w Stemplewie
      – Trasa II      „Z Marią Konopnicką i Świętą Siostrą Faustyną”
900 – wyjazd autokarem z SOSW w Stemplewie do Gusina na punkt startowy.
930 – zwiedzanie dworku Marii Konopnickiej
1000 – Wymarsz grup rajdowych z Gusina (od domku Marii Konopnickiej)
1030 – Zwiedzanie sanktuarium chrztu i narodzin Świętej Faustyny
w Świnicach Warckich, przemarsz do  Głogowca
1130 – Zwiedzanie domu Świętej Faustyny, wymarsz do SOSW
    w Stemplewie
1330 – Powitanie w Stemplewie. Trasa ok. 10 km
Trasa III „U Diabła Boruty”
830 – Wyjazd autokarem ze Stemplewa do Łęczycy, zwiedzanie zamku Diabła Boruty
1000 – Zwiedzanie kolegiaty w Tumie
1100 –  Zwiedzanie Mini ZOO w Borysowie
13 00 – wyjazd do SOSW w Stemplewie

1330 – Powitanie uczestników rajdu w SOSW w Stemplewie
1345 – Biesiada turystyczna – ciepły posiłek
1415 – Koncert piosenki turystycznej
1500 – Quiz wiedzowy
15 30 – Warsztaty plastyczne „Wspomnienia z rajdu”
1530 – Podsumowanie, wręczenie nagród i dyplomów
1545 –Ognisko z kiełbaskami oraz przejażdżki konne
WYMAGANIA NIEZBĘDNE!!!
Słońce w plecaku, uśmiech na twarzy, rajdowe buty
WAŻNE!!!
Każda drużyna musi przygotować i zaprezentować podczas pikniku piosenkę turystyczną.

 Zapraszamy 