Sportowy Turniej Wiedzy…

Sportowy Turniej Wiedzy i Sprawności Szkół Specjalnych
Województwa Łódzkiego  Stemplew 2012

Sportowy Turniej Wiedzy i Sprawności Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego” odbył się 28 października 2012 roku i był ostatnią imprezą sportową zrealizowaną z cyklu spotkań dzieci i młodzieży w ramach  projektu Sport i Rekreacja. Do Ośrodka w Stemplewie przybyło 60 zawodników ze szkół specjalnych województwa łódzkiego. Dzieciaki rywalizowały w wielu indywidualnych sprawnościowych i wiedzowych konkursach. Łączna ilość punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w poszczególnych konkurencjach stanowiła o zajętym miejscu drużyny w klasyfikacji generalnej zawodów. Oprócz zawodników przygotowanych przez ich wspaniałych trenerów, w imprezie uczestniczyli także wolontariusze z Klubu Wolontariusza w Stemplewie. Impreza mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Marszałkowskiego w  Łodzi, a także Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich.

W „Konkursie wiedzy o sporcie” uczniowie musieli wykazać się podstawową wiedzą o kulturze fizycznej i wychowaniu fizycznym w zakresie gimnazjum i szkoły średniej. Oprócz podstawowych pytań  o przepisy rozgrywania różnych dyscyplin sportowych, zawodnicy odpowiadali także na pytania związane z historią sportu i znajomością polskich i światowych sportowców. „Konkurs sprawnościowy” obejmował takie konkurencje jak: slalom piłkarski, król strzelców w piłce nożnej, rzut piłką do kosza, rzut lotką, odbicia piłki tenisowej rakietą, siłacze, odbicia piłki siatkowej, żonglerka, skoki przez skakankę, kręcenie hula – hop oraz konkurencje nietypowe oparte na programie „Milion w minutę”. Wszystkie konkursy dostosowane były do indywidualnych potrzeb, możliwości sprawnościowych i umiejętności dzieci   i młodzieży. Stwarzały one uczestnikom warunki do zdrowej rywalizacji oraz wesołej i bezpiecznej zabawy. Poszczególne  etapy Turnieju były skrupulatnie oceniane i punktowane przez komisje sędziowską.Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody  w postaci piłek do gry w piłkę nożną.

Założone cele imprezy zostały zrealizowane. Spotkanie przyczyniło się do integracji młodzieży, do wymiany doświadczeń, poznaniu nowych technik pracy z młodzieżą niepełnosprawną. Turniej pozwolił na stworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności,  każdy  z zawodników miał możliwość  pokazania swoich umiejętności./ MP i HM/