Sprawozdanie z Letnich Igrzysk LA Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego

Stemplew 17.06.2010r. na bazie Stadionu Sportowego w Łęczycy.

W imprezie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół zawodowych z terenu województwa łódzkiego. Każdą szkołę tworzyła reprezentacja 6 uczniów i opiekun. Łącznie  w zawodach wzięło udział  20 reprezentacji, co dało łączną sumę 120 zawodników. Imprezę obsługiwało 14 sędziów a ich działania wspierane były przez 25 wolontariuszy Klubu Wolontariusz działającego przy SOSW  w Stemplewie.  Spartakiada podzielona była na trzy etapy:  I etap: bieg na 60 m  i 100m,  II etap: skok w dal, rzut piłką lekarską i pchnięcie kulą,  III etap: bieg 600m dziewcząt i 1000m chłopców. Suma zdobytych punktów w konkurencjach lekkoatletycznych dawała ostateczny rezultat każdemu zawodnikowi. Do klasyfikacji końcowej szkół wliczano wszystkie punkty uzyskane przez zawodników   co ostatecznie decydowało o zajętym miejscu przez drużynę. Wyniki uzyskane w konkurencjach przeliczane były na punkty według lekkoatletycznej tabeli punktowej, w kategorii dziewcząt i chłopców. Za miejsca w punktacji drużynowej, szkoły otrzymały puchary. Za uzyskany wynik w poszczególnych konkurencjach indywidualnych a także za największą ilość punktów zdobytych w igrzyskach dziewczęta jak i chłopcy otrzymali medale, puchary, zestaw do gry rekreacyjnej w Boole. 

Po zakończonych zawodach sportowych odbył się piknik. Zaplanowane cele zostały osiągnięte. Rywalizacja w każdej dyscyplinie LA przysparzała uczestnikom zawodów wiele emocji, zostały zachowane jednak przy tym wszelkie granice „fair play”. Zawodnicy uświadomili sobie jak ważnym elementem końcowego wyniku sportowego jest systematyczny trening. Mamy nadzieję,  że zachęciliśmy młodzież do podejmowania się samodzielnych działań na rzecz zdrowia i poprawy własnego rozwoju fizycznego  dla osiągania co raz lepszych wyników sportowych. Zawodnicy  i trenerzy byli zadowoleni z udziału w Igrzyskach.( MP)

Zapraszamy do galerii