Sprawozdanie z pracy Twórczego Klubu Młodzieżowego „Przystań” za 2013 rok

Zajęcia prowadzone były systematycznie – raz w tygodniu przez dwie jednostki dydaktyczne, zgodnie z wytyczonym planem pracy. Opiekunami Klubu są Jolanta Wawrzyniak i Beata Maciejewska. Łącznie w roku 2013 zrealizowano 74 godziny.

W ciągu roku:
1. Uczestniczyliśmy w XII Festiwalu Kolęd w Aleksandrowie Łódzkim. Zespół zaprezentował pastorałkę „Święty czas”, za którą uzyskał wyróżnienie. Natomiast solistka Klaudia Wiankowska utworem „Bardzo cicha noc” wyśpiewała wyróżnienie specjalne.

Sprawozdanie z pracy TKM 2013