SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2015

wfosogwwlodziW dniu 22 września 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. J. Tuwima w Stemplewie odbyło się „Sprzątanie Świata”. Akcja ta organizowana jest już od wielu lat. Na stałe wpisała się w grafik szkoły. Jej motywem przewodnim w tym roku było hasło: „Wyprawa poprawa”. Celem tegorocznej edycji było ukazanie, jaką rolę może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami w gminie każdy z nas.

„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Akcja cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, gdyż jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Co roku w naszym Ośrodku prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.
Dzień ten w SOSW w Stemplewie rozpoczął się apelem, na którym przybliżono cele tegorocznej kampanii. Następnie dzieci wykonały plakaty pod hasłem „Zrób coś dla Ziemi – kupuj z głową”. Wystawa z wykonanych prac na korytarzu szkolnym, długo będzie przypominała wszystkim o poszanowaniu środowiska. Poszczególnym klasom i zespołom terapeutycznym, przydzielono obszary do sprzątania. Pod opieką nauczycieli i wychowawców, społeczność szkolna wyposażona w rękawice i worki na śmieci, wyruszyła w teren. Zawsze ten sam zapał i energia towarzyszyła wszystkim. Wychowankowie Ośrodka wiedzą, że „śmieci przyciągają śmieci”, dlatego podczas sprzątania szczególną uwagę zwrócono na dokładne posprzątanie przylegającego kompleksu leśnego i okolicy. Grupy sprzątające dokonywały segregacji zbieranych śmieci na papier, metal, plastik, szkło, wrzucając je do różnych worków.
W Specjalnym Ośrodka Szkolno Wychowawczym im. J. Tuwima w Stemplewie, głównym organizatorem akcji już od pięciu lat jest Klub Naszej Ziemi „Gejzer”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wzięli udział w tej kampanii. Pogoda dopisała, a sprzątanie zakończyło się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Po południu tego dnia, w ramach projektu ekologicznego przebiegającego pod hasłem „Okaż kulturę i chroń naturę”, odbyły się zajęcia warsztatowe pt.: „Różnorodność biologiczna województwa łódzkiego”. Podczas zajęć, dzieci podzielone na zespoły, wykonały miniatury wylosowanych wcześniej gatunków drzew z „powertexu”. Jest to przyjazny dla środowiska ekologiczny utwardzacz tkanin na bazie wody, z którego stworzyć można rzeźby, obrazy, dekorację.
Głównym celem warsztatów było propagowanie wiedzy przyrodniczej, dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającą go naturą, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz wskazanie skutecznych sposobów ochrony przyrody. Uczniowie musieli wykazać się znajomością różnych gatunków drzew. Zajęcia zintegrowały uczestników, urozmaiciły czas spędzany wspólnie.
Materiały warsztatowe wykorzystane podczas zajęć zostały zakupione ze środków WFOŚiGW w Łodzi.