Stemplew już po raz kolejny skutecznie sięga po unijne fundusze.

unia

 

Wniosek przygotowany przez Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca   w partnerstwie z Powiatem Łęczyckim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Tuwima pn. Kolejne kroki nowe perspektywy pierwszy na Liście rankingowej wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/II/9.2/11 .  Czas realizacji projektu 01.08.2012r do 31.07.2014r. Wnioskowana kwota dotacji  ok. 746 tys. zł  
 

(Andrzej Zielonka)