STOWARZYSZENIE „ MAMY WIELKIE SERCA” ZAGRAŁO PO RAZ KOLEJNY W ŚWINICACH WARCKICH

22-final-wosp_17912954Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagrała w Świnicach Warckich. Tegoroczna zbiórka XXII Finału WOŚP odbyła się 12 stycznia 2014 roku pod hasłem „NA RATUNEK”. W tym roku datki zbierane były na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Organizatorem głównym naszej Gminnej imprezy było Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich. Jak co roku do zorganizowania akcji włączają się również:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie; Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich; Zespół Szkolno Przedszkolny im. w Świnicach Warckich; Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich; Urząd Gminy w Świnicach Warckich; Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich; Ochotnicza Straż Pożarna w Stemplewie; Liga Obrony Kraju w Świnicach Warckich.
Zwyczajem naszej akcji stała się poranna zbiórka pieniędzy we wczesnych godzinach rannych. Wytrwali wolontariusze z gimnazjum z dyrektorem na czele, wyruszyli aby przeprowadzić zbiórkę w odległych miejscowościach naszej gminy m.in. Dzierżawy, Grodzisko, Chwalborzyce, Piaski. Dojazd do tych miejscowości zorganizował nam Wójt Gminy. Członkowie sztabu wyposażyli uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Świnicach Warckich w puszki i identyfikatory aby ci najmłodsi wolontariusze, pod opieką nauczycieli, mogli rozpocząć zbiórkę pieniędzy w Świnicach Warckich. Członkowie komisji zliczali pieniądze z puszek dostarczanych przez wolontariuszy w Sali GOK. Wolontariusze po podliczeniu swoich datków zostali obdarowani gadżetami przysłanymi przez fundację Jurka Owsiaka. Mogli też rozgrzać się przy gorącej zupie, którą ufundowało Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca „. Jak co roku wolontariusze ze SOSW w Stemplewie przeprowadzali zbiórkę pieniędzy na terenie miejscowości, Wielenin i Stemplew.
Popołudniową część naszej imprezy rozpoczęła parada orkiestry dętej OSP ze Stemplewa, pod dyrygenturą kapelmistrza Grzegorza Stasiaka. Imprezę uświetnił swym występem zespół Wokalny z Gimnazjum „Mała Pozytywka”, pod opieką pani Izabeli Ożadowicz, zaprezentował popularne utwory muzyczne jak również zaskoczył wszystkich fantastycznym układem tanecznym. O 18.00 rozpoczęła się oczekiwana licytacja przedmiotów zebranych od ofiarodawców. Licytowane były również przedmioty przysłane przez WOŚP z Warszawy (dwie koszulki, dwa kalendarzyki, kalendarz ścienny, podkładka , zegar ścienny). Ceny licytowanych przedmiotów osiągnęły zaskakującą wysokość. Najwyższą sumę uzyskaliśmy za koszulkę WOŚP – 100 złotych, kalendarz ścienny również za 100 złotych, rzeźbę „Anioł”, naszego regionalnego rzeźbiarza – 60 zł, drugą koszulkę WOŚP – 60 zł; zegar ścienny – 90 zł, i wiele innych. Około godziny 20.00 rozbłysło światełko do nieba sponsorowane przez Pana Ryszarda Andrysiaka, właściciela firmy „ELTRANS” z Chorzowa.
W sumie łączna kwota jaka udało nam się zebrać to około 5.900,00 złotych. Jest to dość duża suma jak na taką małą gminę.
Dziękuję z całego serca wszystkim mieszkańcom naszej gminy za wyrozumiałość i chęć brania udziału w tego typu akcjach. Ogromne podziękowania składam również wszystkim organizatorom i współorganizatorom oraz osobom dobrego serca, które bezinteresownie włączają się w naszą akcję. Dziękuję.
Do zobaczenia za rok.
Sie ma
Szef Sztabu WOŚP
Bogumił Zielonka

 [nggallery id=158]