ŚWIETLICA ŁĄCZĄCA POKOLENIA….ZAPRASZAMY …

smws-rcps

Po raz kolejny we wrześniu otworzyła swoje podwoje Świetlica Integracyjna RAZEM działająca przy Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca w Stemplewie.
Projekt „Świetlica łącząca pokolenia „ opracowany przez grupę członków Stowarzyszenia pod kierunkiem p. Ewy Krawczyk otrzymał wsparcie od Zarządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania.
20 dzieci z okolic Stemplewa wraz z grupą podopiecznych SOSW zostanie objętych działaniami z zakresu pomocy społecznej . Od godz.14.30-18.00 będą uczestniczyć w atrakcyjnych formach zajęć pozalekcyjnych , otrzymają wsparcie w nauce , dożywianie i fachową opiekę. Celem projektu jest aktywizacja, integracja i rozwój młodych podopiecznych. Uruchomienie kreatywności i twórczej energii, zdobycie większej świadomości emocjonalnej, społecznej i artystycznej to droga do rozwoju, prawidłowych wyborów społecznych, lepszego i bogatszego życia. Warsztaty twórcze, zajęcia sportowe stwarzają możliwości rozwijania talentów, zainteresowań , odnoszenia sukcesów i przeżywania pozytywnych emocji. Zajęcia i warsztaty kulinarne uczą samodzielności , przygotowują do życia i zaspokajają podstawowe potrzeby. Wycieczki, wędrówki po terenie to nauka kontaktu z przyrodą , odejście od komputera, internetu przez bezpośrednie doświadczanie świata. Codzienne odrabianie lekcji, pomoc w nauce będą przygotowaniem i wdrażaniem do systematycznej pracy oraz możliwością wyrównania braków.
Świetlica ma już swoje tradycje , które będzie podtrzymywać i rozwijać .
Wszystko to możliwe jest dzięki wolontariackiej pracy członków Stowarzyszenia , kadry pedagogicznej, która jest pasjonatem w działaniach na rzecz dzieci i środowiska.
Informacje o swoich działaniach dzieci z kadrą będą dokumentować na stronie świetlicy i stowarzyszenia. Korzystamy z atrakcyjnej bazy Ośrodka w Stemplewie- boiska, plac zabaw, siłownia , plac rekreacyjny i również czasem koniki będą do dyspozycji podopiecznych świetlicy. Projekt zakłada aktywizacje również rodziców i opiekunów dzieci oraz wyjście do środowiska. Będzie to ŚWIETLICA ŁĄCZĄCA POKOLENIA….ZAPRASZAMY …