SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W STEMPLEWIE 2015/2016

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Tuwima w Stemplewie, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” oraz Starostwo Powiatowe w Łęczycy
ZAPRASZAJĄ NA SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W STEMPLEWIE
23.09.2015 r

PROGRAM ZAWODÓW:
do 10.45 – przyjazd ekip, weryfikacja zawodników
1045 – 11.00 – odprawa trenerów i opiekunów – II śniadanie
11.00 — 11.15– uroczyste otwarcie zawodów
11.15 – 12.00 – zapoznanie z trasą biegu
12.00 – 13.30 – biegi sztafetowe
13.30 – 14.00 – posiłek
14.00 – 14.30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
15.00 — wyjazd ekip
CELE IMPREZY:
1. Popularyzacja sztafetowych biegów przełajowych.
2. Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i zajęć dla.
3. Integracja młodzieży z różnych środowisk szkolnych
4. Propagowanie zdrowego stylu życia.
5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych ze szczególnym podkreśleniem znaczenia systematycznej aktywności rekreacyjnej.
WARUNKI UCZESTNICTWA :
Zawody odbędą się w dwóch kategoriach, oddzielnie dla uczniów gimnazjów i uczniów szkół zawodowych (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim). Każda drużyna składa się z 6 zawodników ( 3 dziewczynki i 3 chłopców ) plus opiekun. Szkoła może zgłosić jedną drużynę z danego typu szkoły lub dwie drużyny, jedną z gimnazjum, drugą ze szkoły zawodowej. Zawodnicy biorący udział w imprezie sportowej muszą posiadać: aktualne badania lekarskie, ważną legitymację szkolną, strój sportowy.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Trasa przełajów będzie oznaczona kolorowymi taśmami i chorągiewkami. Dystans 4800 m pokonują na przemian: dziewczyna 600m, chłopiec 1000m aż do 6 zawodnika z danej drużyny. Zawodnicy z poszczególnych zmian zaczynają i kończą bieg z pałeczką sztafetową, którą przekazują następnemu zawodnikowi ze swojej drużyny w wyznaczonej strefie zmian.
Dyskwalifikacja drużyny może nastąpić na skutek: zmiany, skrócenia wyznaczonej trasy biegu, przekazania pałeczki poza strefa zmian, zgubienia pałeczki sztafetowej, niesportowego zachowania się zawodników ( np.: podkładanie nóg, celowe zabieganie, blokowanie ). Dopuszczalne jest upuszczenie pałeczki sztafetowej na ziemię, musi być ona jednak podniesiona i bieg kontynuowany dalej.
SPOSÓB NAGRADZANIA :
Klasyfikacja prowadzona będzie dla dziewcząt i chłopców łącznie. Za udział w zawodach przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy dla wszystkich drużyn.
SPRAWY ORGANIZACYJNE :
– dojazd na koszt własny, ubezpieczenie (NNW) we własnym zakresie,
-organizatorzy zapewniają zawodnikom, opiekunom, wolontariuszom, napoje i posiłek,
-wszelką korespondencję prosimy przesyłać na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Tuwima
Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie
tel. /fax (63) 288–11–07, 288-11-06, e-mail: sosw.az.stemplew@wp.pl ,www.soswstemplew.com , www.serca.org.pl
dodatkowych informacji udziela koordynator imprezy p. Maciej Piszczałkowski
-Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w imprezie w nieprzekraczalnym terminie 21.09.2015 r. /ostateczny termin/.