Hufcowy Festiwal Piosenki 2022

Termin i miejsce festiwalu: 19 maja 2022 r. (CZWARTEK), godz. 16:00, Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie. Tel. 63 2881106, 63 2881107   …