TURNUS REHABILITACYJN W STEMPLEWIE

stow1

Stowarzyszenie
„Mamy Wielkie Serca”

O R G A N I Z U J E:
14 – dniowy
T U R N U S     R E H A B I L I T A C Y J N Y  W  STEMPLEWIE, gmina Świnice Warckie, Powiat Łęczyca, województwo Łódzkie
dla
upośledzonych umysłowo
w dniach 21 czerwca – 4 lipca 2009 r.

KOSZT POBYTU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1100 ZŁ
KOSZT POBYTU OPIEKUNA 750 ZŁ

O F E R U J E M Y w ramach turnusu zajęcia z:
• hipoterapii
• hydroterapii
• gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
• kinezyterapii
• masaż suchy
• siłowni
• rewalidacji
• logopedii
• muzykoterapii
• stymulacji intelektualnej dla upośledzonych umysłowo
• zajęcia w pracowni komputerowej /internet/

Z A P R A S Z A M Y na:
• ogniska
• lekcje jazdy konnej /padok, teren/
• wycieczki
• kompleks boisk sportowych
• plac zabaw
• basen suchy

W celu otrzymania dofinansowania do 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Decyzje i komplet  dokumentów należy dostarczyć /przesłać/ organizatorowi Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca, ul. Kościuszki 14,  99 – 140 Świnice Warckie.  Szczegółowych informacji można uzyskać w Sekretariacie Ośrodka w Stemplewie.

Środki na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej i opiekuna prosimy o przekazanie na konto: BS Poddębice, O/Uniejów,  Nr 24 9263 0000 2009 4360 2002 0002 z dopiskiem TR Stemplew Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/10/0018/07
z dnia 14.11.2007 r. wydane przez Wojewodę Łódzkiego,  a Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie posiada wpis do rejestru ośrodków nr OD/10/0001/09 z dnia 14.01.2009 r.