Turnus Rehabilitacyjny w Stemplewie

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca rozpoczęło Turnus Rehabilitacyjny w Stemplewie

W dniach 7 do 20 lipca br. na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie odbywa się  turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu z terenu całej Polski. Baza Ośrodka w Stemplewie  jest świetnie wyposażona i przygotowana do tego typu zajęć. Kadrę stanowią pracownicy Ośrodka oraz specjaliści i studenci z pedagogicznych uczelni specjalnych. W ramach turnusu odbędą się zajęcia z: hipoterapii, hydroterapii, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, kinezyterapii, masażu suchego, rewalidacji, logopedii, muzykoterapii, stymulacji intelektualnej dla upośledzonych umysłowo, zajęcia w pracowni komputerowej  i siłowni. Odbędą się również ogniska, dyskoteki, karaoke, projekcja filmów, wycieczki, lekcje jazdy konnej, spacery, zajęcia plastyczne, artystyczne, konkursy, występy, pokazy itp.(AZ)