Turnus rehabilitacyjny w Stemplewie

Stowarzyszenie

Mamy Wielkie Serca”

O R G A N I Z U J E:

14 – dniowy

T U R N U S    R E H A B I L I T A C Y J N Y W STEMPLEWIE,

gmina Świnice Warckie, Powiat Łęczyca, województwo Łódzkie

dla
upośledzonych umysłowo
w dniach 3  – 16 lipca 2011 r.
 
KOSZT POBYTU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1200
KOSZT POBYTU OPIEKUNA 900