Uroczysta Gala Plebiscytu Człowiek Roku

Uroczysta Gala Plebiscytu Człowiek Roku
Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2013
Gminy Świnice Warckie

Już po raz ósmy mieszkańcy gminy Świnice Warckie mieli okazję uczestniczyć w uroczystej Gali Plebiscytu Człowiek Roku Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2013 Gminy Świnice Warckie – imprezy promującej najbardziej aktywnych członków społeczności i ludzi działających na rzecz rozwoju gminy. Konkurs przez lata ewaluował, zmieniał się regulamin, zniesiono kategorie nominacji, a wyboru dokonują członkowie kapituły. W tym roku w skład Kapituły weszło 30 członków. Głównym celem plebiscytu jest uhonorowanie ludzi, którzy mogą być wizytówką gminy poprzez swoją aktywność,  pasje i zaangażowanie. Każda instytucja lub organizacja  może zgłosić kandydata. Do kapituły zapraszani są przedstawiciele władz, organizacji, szkół , stowarzyszeń i instytucji działających na terenie gminy. Po ukonstytuowaniu kapituła dokonuje wyboru poprzez głosowanie tajne laureata kolejnego roku. Już po raz drugi w ramach akcji zorganizowany jest konkurs na Młodzieżowego Wolontariusza Roku, do którego wybory przeprowadzane są w szkołach, a laureaci tych wyborów zostają uhonorowani podczas gali. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”, a współorganizatorami są: Urząd Gminy Świnice Warckie, Firma Eltrans Sp. z o.o. z Chorzowa, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej, Lokalna Grupa Działania Między Wartą a Nerem, Gimnazjum w Świnicach Warckich, Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Świnicach Warckich, Polskie Stronnictwo Ludowe w  Świnicach Warckich, Związek Emerytów i Rencistów w  Świnicach Warckich, Liga Obrony Kraju w  Świnicach Warckich, Ludowy Klub Sportowy w  Świnicach Warckich, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, OSP Świnice Warckie, OSP Stemplew, GOK w  Świnicach Warckich, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie, Bank Spółdzielczy w Świnicach Warckich, Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich, Laureaci poszczególnych edycji.
W tym roku zgłoszono 4 nominowanych, byli to: Maria Magdalena Ożadowicz zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a popierana przez LKS Świnice Warckie, OSP Świnice Warckie oraz Zarząd Gminny LOK, Druh Tadeusz Grzelak – jest członkiem OSP w Grodzisku, zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grodzisku i Zarząd Gminny PSL, Pani Ewa  Krawczyk – Radna Gminy Świnice Warckie, nauczyciel SOSW w Stemplewie, zgłoszona przez Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca Świnicach Warckich.oraz Zespół Wokalny „CANTABILE”, zgłoszony przez  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej.


Uroczysta Gala Plebiscytu Człowiek Roku Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2013 Gminy Świnice Warckie odbyła się 16 lutego 2014r. w Sali OSP w Świnicach Warckich. Stawili się członkowie kapituły, laureaci poprzednich edycji konkursu, władze samorządowe, zaproszeni goście i społeczność gminna oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Uroczystego otwarcia dokonali organizatorzy  – prezes Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca pan  Andrzej Zielonka i wójt Gminy Świnice Warckie pan Krzysztof Próchniewicz. Imprezę uświetniły występy orkiestry dętej OSP Stemplew pod batutą kapelmistrza dh Grzegorza Stasiaka, Zespół wokalny „Kropelki” działający w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich i Zespół wokalny „Mała pozytywka” z Gimnazjum oraz Zespół Ludowy Świniczanki z Kapelą Ludową. Wszystkie występujące zespoły z rąk Prezesa Stowarzyszenia i Wójta Gminy otrzymały dyplomy z podziękowaniami.
W pierwszej części gali uhonorowano wolontariuszy – czterech aktywnych przedstawicieli młodzieży z każdej szkoły w Gminie. Prowadzący – p. Jolanta Chmielecka i p. Tadeusz Bednarek przedstawili ich sylwetki oraz dokonania.
Tytuł Wolontariusza Roku 2013 Gminy Świnice Warckie uzyskali:
Justyna Zielonka – uczennica klasy szóstej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich,
Katarzyna Wierzbicka – uczennica klasy trzeciej Gimnazjum w Świnicach Warckich,
Wiktoria Balcerzak – uczennica Szkoły Podstawowej w Piaskach,
Aneta Łukaszewicz – uczennica Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Stemplewie.
Wolontariusze Roku 2013 zostali uhonorowani na scenie przez Prezesa Stowarzyszenia, Wójta Gminy Świnice Warckie i dyrektorów szkół. Otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe, statuetki i kwiaty. Gratulacjom i nagrodom towarzyszyły fanfary. Były łzy wzruszenia, radość, a przede wszystkim duma z młodych członków naszej społeczności. Nagrody dla wolontariuszy ufundowali organizatorzy, w tym Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca,Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej, Rada Rodziców Gimnazjum,  pani Sylwia Kubiak – kwiaty dla wszystkich laureatów.
Drugą część imprezy stanowiła prezentacja nominowanych do tytułu Człowieka Roku 2013 Gminy Świnice Warckie. Prowadzący przedstawili sylwetki kandydatów, po czym nastąpiła najważniejsza i najbardziej wyczekiwana chwila gali, czyli ogłoszenie zwycięzcy konkursu. Władze, członkowie kapituły i laureaci poprzednich edycji konkursu wręczyli wszystkim nominowanym statuetki, certyfikaty i kwiaty. Laureatem, który uzyskał tytuł Człowieka Roku 2013 Gminy Świnice Warckie został  Zespół Wokalny „CANTABILE”, zgłoszony przez  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej.  Zespół  swoją działalność rozpoczął w roku 1997. Od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego biorąc udział  niemal we wszystkich najważniejszych wydarzeniach środowiskowych – gminy i parafii. Członkowie chóru są mieszkańcami gminy Świnice Warckie i pracują społecznie.  Jego artystyczne dokonania w ciągu kilkunastoletniej działalności są ogromne, do najważniejszych zaliczyć należy: udział we mszy św. celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu, udział w celebrowanych i transmitowanych przez telewizję TV 1 i TV Polonia mszach św. w Krakowie – Łagiewnikach i w Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Faustyny w Świnicach Warckich, udział w transmitowanych przez TV Trwam i Radio Maryja spotkaniach Rodzin Różańcowych w Dzierżawach, nagrania płyt CD z pieśniami do Miłosierdzia Bożego oraz z  kolędami.  W roku 2013, podobnie jak w latach poprzednich, Zespół brał udział w wielu wydarzeniach lokalnego środowiska, parafialnego i diecezjalnego. Występował m.in. na V Integracyjnym Przeglądzie Pieśni ku czci Świętej Faustyny „Miłosierne Nutki”, na gminnych obchodach Dnia Muzyka „Cecyliada”, na wojewódzkich obchodach „Dnia Ziemniaka, na sesji Rady Gminy w Świnicach Warckich. Ponadto koncertował: w klasztorze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęczycy, w Archikolegiacie w Tumie – koncert pieśni ku czci Miłosierdzia Bożego i koncert kolęd. Zespół brał udział w uroczystych obchodach 55- lecia Parafii i 25- lecia konsekracji Kościoła w Dzierżawach z udziałem Rodzin Radia Maryja- msza św. transmitowana w TVP TRWAM i Radio Maryja.  Chór „CANTABILE” uczestniczył w uroczystych mszach świętych związanych z kultem Świętej Faustyny w Sanktuarium w Świnicach Warckich (w kwietniu, sierpniu i październiku) z udziałem biskupa diecezji włocławskiej Wiesława Meringa. Poza tym brał udział we wszystkich ważnych świętach obchodzonych w naszej parafii.  W roku 2013r. na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Hej, w dzień narodzenia” w Łęczycy Zespół zajął I miejsce ( na ponad 50 zespołów z różnych diecezji i powiatów ). Prezentując bogaty, czterogłosowy repertuar Zespół jest obecny na wszystkich ważnych uroczystościach kościelnych  i świeckich o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim. Niezwykła aktywność i ogrom pracy jego członków  oraz dokonania  Zespołu zyskały uznanie całego środowiska lokalnego. Chór wspaniale promuje działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz gminę Świnice Warckie.
Ostatnią atrakcją wieczoru była kotylionowa niespodzianka. Każdy posiadacz kotylionu uczestniczył w losowania nagród  rzeczowych wśród których nagrodą główną były wycieczki: do Parku Poniwiec w Ustroniu ufundowaną przez pana Ryszarda Andrysiaka Prezesa firmy Eltrans oraz wycieczki szlakiem Jana Pawła II ufundowane przez księdza Mariana Kilichowskiego. Wśród zwycięzców kotylionowej zabawy byli dorośli i dzieci, jedni jak i drudzy nie kryli radości z wygranej.
Tegoroczną Galę Plebiscytu Człowiek Roku Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2013 Gminy Świnice Warckie można uznać za niezwykle udaną i mieć nadzieję, że kolejne edycje wyłonią następnych wspaniałych ludzi, a wszystkim laureatom tegorocznego konkursu gorąco gratulujemy, bo choć tytuł Człowieka Roku jest jeden, to wszyscy nominowani są zwycięzcami.

Dziękujemy Wszystkim za pomoc i wsparcie w organizacji VIII EDYCJI KONKURSU CZŁOWIEK ROKU WOLONTARIUSZ ROKU 2013 GMINY ŚWINICE WARCKIE.

Prezentujmy sylwetki laureatów plebiscytu Człowieka Roku 2013 Gminy Świnice Warckie:
Maria Magdalena Ożadowicz – jest członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz zwyczajnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich. Od 1993 roku zajmuje się społecznie dokumentowaniem dziejów jednostki. Pierwszą dokumentację opracowała 26 lipca 1992 roku, w której zawarła 75 lat w OSP Świnice w latach 1917-1992 r. Praca została nagrodzona w konkursie kronik. Drugą dokumentację, którą opracowała została wydana w 2013 r. pod tytułem „Historia ochotniczej straży pożarnej w Świnicach Warckich”  „W JEDNOŚCI SIŁA”
W VIII konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa druhna Ożadowicz została laureatem konkursu zajmując równorzędnie I miejsce na szczeblu Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Dh. Ożadowicz za swą działalność została odznaczona brązowym, a w roku 2013 Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa. Obecnie gromadzi materiały na podstawie których zostanie opracowana wyczerpująca monografia Gminy Świnice Warckie, która w swej części historycznej oparta została na dostępnych tekstach źródłowych zaś w części dotyczącej czasów współczesnych źródłem informacji są także ludzie którzy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym gminy. Wnikliwe podejście pani Marii Magdaleny Ożadowicz do faktów historycznych i najnowszych dziejów gminy Świnice Warckie tj. czasów po II wojnie światowej, aż do 2012 roku wymagało od autorki dużego zaangażowania oraz ogromnego nakładu czasu i pracy oraz wysiłku, którego nie szczędzi pomimo problemów zdrowotnych.

Druh Tadeusz Grzelak – jest członkiem OSP w Grodzisku od 2009 roku. Od jego czasu wspiera finansowo naszą jednostkę przy wszystkich większych inwestycjach jak: zakup samochodu, wymiana okien w strażnicy, wymiana podłogi, wymiana drzwi garażowych, które zostały wykonane w jego firmie i zamontowane w naszym garażu gratisowo. W czerwcu 2013 roku Druh Tadeusz Grzelak przekazał jednostce 2.500,00 zł na potrzeby organizacyjne związane z Jubileuszem 100-lecia Jednostki. W grudniu 2013r. ponownie wsparł jednostkę finansowo przy zakupie materiałów do centralnego ogrzewania, przekazując na ten cel 1.000,00 zł.  Druh Tadeusz Grzelak pomimo, że mieszka poza terenem Gminy Świnice Warckie sercem jest z nami i efekty jego pracy cieszą oko każdego,
kto przejeżdża przez Grodzisko. Takiemu człowiekowi należy się szacunek
i uznanie społeczne.
Organizacja zgłaszająca: Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku i Zarząd Gminny PSL

Pani Ewa  Krawczyk – Radna Gminy Świnice Warckie, nauczyciel SOSW w Stemplewie, członek Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca. Bardzo aktywna , od wielu lat działa w środowiskowej świetlicy integracyjnej , jako opiekun , wychowawca, realizator wielu zajęć , z-ca kierownika akcji zimowej czy letniej. Poświęca tym działaniom wiele wolnego czasu, pozyskuje finanse. W ostatnim roku pracowała społecznie w świetlicy, organizowała prace świetlicy, pozyskała fundusze na realizacje projektów m.in. z Fundacji Batorego – dzięki temu prowadzone były dla dzieci świetlicy i ośrodka zajęcia kulturalne, taneczne i teatralne, a dla dorosłych mieszkańców i młodzieży stemplewskiej – aerobik. Wcześniej realizowała projekty z Danona na dożywianie, Witryny Wiejskiej –Fundacji Wspomagania Wsi na zajęcia, akcje letnie i zimowe, Kolorowej Akademii, Fundacji Polsko Amerykanskiej – Równać szanse. M.in. dzięki tym działaniom dzieci wymalowały i zadbały o przystanek, kapliczkę. Pozyskała pieniądze na posiłki dla dzieci w świetlicy . Była wychowawcą i organizowała ferie zimowe i półkolonie letnie dla 30 dzieci. Jest inicjatorem i realizatorem Dnia Rodziny w Stemplewie –pozyskuje do współpracy Urząd Gminy, organizacje lokalne i odpowiada za przygotowanie, przebieg imprezy .Pozyskuje na nią środki. Wspiera działania integracyjne i środowiskowe , dba o wizerunek Stemplewa- Ośrodka i Stowarzyszenia w Środowisku, aktywnie włącza się we wszystkie akcje .
Jest współredaktorem książki albumu Stemplewskie drogi – zbierała, pozyskiwała materiały do książki . Jest działającym harcerzem . wspiera działania na rzecz Nieprzetartego Szlaku – wyjazdy m.in. letni tygodniowy wyjazd z dziecmi niepełnosprawnymi do Warszawy
Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca.

/ B.Boniecka Wincenciak/

[nggallery id=159]