WALNE 12.02.2010…

To było już IX ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich. Mimo zimowej aury pogodowej, a przede wszystkim utrudnień na drogach członkowie naszej organizacji stawili się bardzo licznie. Obecność ponad 90 osób zapewniła kworum i mogliśmy rozpocząć podsumowanie rocznej działalności. W ramach promocji, która jest bardzo ważna , w gościnnej sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno wychowawczego w Stemplewie stanęły banery z logo Stowarzyszenia, Ośrodka w Stemplewie oraz Firmy „Eltrans” z Chorzowa naszego długoletniego sponsora.W oczekiwaniu na rozpoczęcie zebrania mogliśmy oglądać prezentację multimedialną o działaniach stowarzyszenia wykonaną przez Pana Damiana Hync i Pawła Gawrona. Przy stole prezydialnym zasiadł cały Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Prezes Andrzej Zielonka powitał zebranych i otworzył Walne Zgromadzenie. 19 punktów porządku obrad . Przedstawiono sprawozdania merytoryczne z działalności Stowarzyszenia, w tym istniejących przy nim klubu, zespołu i świetlicy. Wszystko zebrała i zaprezentowała wiceprezes Stowarzyszenia – pani Jolanta Chmielecka. Podparła swoje wypowiedzi prezentacjami medialnymi, które przedstawiały obrazy z różnych dziedzin działalności statutowej, szczególnie tych skierowanych do dzieci i młodzieży. Realizowanych projektów było w ubiegłym roku mnóstwo m.in. przeznaczonych na prowadzenie  różnych form aktywności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej -w tym akcji lato, organizację imprez integracyjnych, działanie Świetlicy Środowiskowej. Wymagało to olbrzymiego nakładu pracy w celu opracowania projektów i pozyskania funduszy, przeprowadzenia działań  i rozliczenia w sposób zgodny z oczekiwaniami ogłaszających wnioski. Prezes podziękował za trud i podkreślił, że coraz więcej członków wspiera zarząd w tych zadaniach, a istnieje potrzeba, dalszego wzmacniania. Bardzo ważną osobą jest tu skarbnik i księgowa Stowarzyszenia – pani Walentyna. To ona przedstawiła również sprawozdanie finansowe, a obracaliśmy dużymi kwotami z projektów realizując nasze cele statutowe. Ważną częścią finansów, stają się dochody uzyskane z 1%. Część z nich były to przekazy celowe na chore i potrzebujące osoby. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM za wsparcie i zachęcamy do powtórzenia tego gestu w tym roku. Podjęliśmy działania promocyjne w tym zakresie podkreślił prezes Stowarzyszenia. Pokazał również zebranym wydanie książkowe zawierające wykaz organizacji pożytku publicznego w Polsce, gdzie na stronie 66 znajduje się Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca z logo i wszystkimi niezbędnymi danymi. Promocja odbywa się również poprzez czasopismo organizacji- kwartalnik” Nasza Gazeta „ , ulotki, foldery, stronę internetową.

Po wszystkich sprawozdaniach zebrani uznali, iż Zarząd w pełni zasługuje na zaufanie i udzielili absolutorium. Zgodnie z uchwałą poprzedniego spotkania walnego Zarząd przygotował projekt medalu „Wielkie Serce”, który ma być przyznawany jako szczególne wyróżnienie dla organizacji, instytucji, zakładów, osób fizycznych, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem i wsparciem na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz odznaki  „Serce” dla zasłużonych członków stowarzyszenia. Zostały  wypracowane również regulaminy ich przyznawania.  Oba wzory, przyjęte z dużym aplauzem, zaprojektowała uzdolniona plastycznie członkini Stowarzyszenia –pani Magdalena Lewandowska. Prezes Stowarzyszenia poinformował zebranych , że w tym roku Stowarzyszenie udzieliło również subkonta w Banku Spółdzielczym w Uniejowie, aby umożliwić celowe wpłaty na operacje oczu małego Szymonka z Poznania. Ważnym elementem spotkania było przyjęcie nowych członków, którzy obok legitymacji, znaczka Stowarzyszenia otrzymali zachętę od Zarządu do aktywnego działania. Nowy rok, nowe zadania i trzeba zabrać się do pracy, a właściwie to już ruszyliśmy pełną parą!

Zapraszamy do galerii