Wielka Wigilia Integracyjna 2013

 logo_smws_2012pfron rcps_logo

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca „ w Świnicach Warckich otrzymało finanse na realizację projektu „III Wielka Wigilia Integracyjna” z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na zadanie DZIAŁANOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
W projekcie „Wielka Wigilia Integracyjna” weźmie udział 240 osób. Będą to wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie, podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie, dzieci i młodzież niepełnosprawna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kutnie, w Zgierzu, z Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Łęczycy, młodzi podopieczni Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej „Razem” prowadzonej przez Stowarzyszenie w Stemplewie. Będzie to impreza o charakterze regionalnym, dotyczy powiatów łęczyckiego, zgierskiego, kutnowskiego.
Miejscem realizacji zadania będzie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie. Osobami realizującymi projekt będą członkowie Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”.
W miesiącu listopadzie i grudniu br. przeprowadzimy warsztaty plastyczne dla dzieci ze świetlicy Integracyjnej „Razem” oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Tematem przewodnim warsztatów będzie Boże Narodzenie i tradycje z nim związane. Dzieci i młodzież wykonają kartki świąteczne, ozdoby choinkowe – papierowe, z mas plastycznych, przygotują dekoracje, upominki, będą piekli ciastka, uczyli się kolęd, przygotowywali jasełka itp. Wspólnie przygotują wielkie spotkanie integracyjne.
Do wszystkich uczestników projektu (SOSW Stemplew, Świetlica Integracyjna Stemplew, Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie, SOSW w Kutnie, ZSS w Ozorkowie, ZPEW w Łęczycy) zostanie skierowany konkurs na ozdobę świąteczną i szopkę wigilijną, który zostanie rozstrzygnięty podczas wspólnego spotkania. Nastąpi prezentacja wytworów, które będą stanowić element dekoracji. Wspólne śpiewanie kolęd zaowocuje popisem przygotowanych utworów. Każda drużyna otrzyma nagrodę. Nagrodami indywidualnymi i wsparciem świątecznym będą otrzymane paczki i upominki oraz spotkanie z Mikołajem.
Spotkanie wigilijne oraz wszystkie działania twórcze zostaną zarejestrowane poprzez zdjęcia, rejestrację kamerą i stworzenie kroniki projektu oraz dokumentacji i promocji – na stronie internetowej Stowarzyszenia i Ośrodka, a także w czasopiśmie Stowarzyszenia „Nasza Gazeta”.
Po podpisaniu umowy ruszyliśmy pełną parą. Zakupy materiałów warsztatowych, pierwsze zajęcia i pierwsze wytwory plastyczne już za nami. Regulaminy konkursów na Szopkę Bożonarodzeniową i ozdobę choinkową trafiły do adresatów i znajdują się na stronie internetowej. Niedługo pierwsze próby występów artystycznych i planowanie dekoracji. W projekt jest zaangażowany sztab ludzi, którzy z zapałem pracują twórczo z dziećmi i cieszą się, że dzięki pozyskanym środkom mogą rozwijać wyobraźnię, uzdolnienia dzieci, przybliżać im nastrój świąteczny, a przede wszystkim przygotowywać do ich  wspólnego przeżywania. Razem wspólnymi siłami zrobimy Wielką Wigilię Integracyjną w dniu 12 grudnia 2013 r.