Wózek za nak®ętki cd

 

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im J.Tuwima w Stemplewie kontynuuje akcję zbierania nakrętek plastikowych. Zarobione w ten sposób pieniądze  w pierwszej kolejności przeznaczymy na zakup wózka inwalidzkiego dla naszej podopiecznej Emilki lat 13 oraz, łóżek rehabilitacyjnych dla dzieci  niepełnosprawnych z Ośrodka w  Stemplewie. Zebraliśmy już dzięki kolejnym akcją i wsparciu dzieci i młodzieży z Gimnazjum im. Świętej Faustyny w Świnicach Warckich, Szkoły Podstawowej w Piaskach, SOSW w Koninie, Klubu Osiedlowego Korona w Poznaniu, przyjaciół z Rodzinnego Domu Dziecka w Łodzi  oraz pracowników i dzieci ze Stemplewa kwotę 1000 zł 

ZBIERAMY DALEJ PROSIMY O WSPARCIE

Aby kupić jeden wózek wart ok. 4-6 tys. zł, musimy zebrać ok. 6 – 9 ton nakrętek!  Prosimy o wsparcie wszystkich którym los niepełnosprawnych dzieci nie jest obojętny. Zakrętki  odbieramy własnym środkiem transportu. Osoby zainteresowane tym rodzajem wsparcia prosimy o kontakt tel. 63 2881107 lub 63 2881106

Akcją kieruje Andrzej Zielonka
Serdecznie Dziękujemy i Pozdrawiamy

Zarząd Stowarzyszenia,
Dyrekcja SOSW oraz wychowankowie.
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
ul. Kościuszki 14
99-140 Świnice Warckie    konto: BS Poddębice, O/Uniejów, Nr  51926300002009436020020001
REGON 472872935,   NIP 775-23-36-775
Numer KRS 0000003847  www.serca.org.pl , e mail : wielkieserca@poczta.onet.pl