Wsparcie dla Ośrodka

Wsparcie dla Ośrodka  w Stemplewie od Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca

Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca od samego początku powstania wspiera działania SOSW  w Stemplewie. Pracą swoich członków działa na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej, rehabilitacji, wyrównywania szans edukacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, prowadzi edukację społeczną, oświatową, kulturalną, ekologiczną i promocję zdrowia w środowisku, oraz podejmuje liczne działania w zakresie pomocy społecznej. Organizuje dla dzieci turnusy rehabilitacyjne, kolonie, obozy, zloty, rajdy, półkolonie. Prowadzi świetlicę integracyjną„ RAZEM”. Pozyskuje wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe dla Stemplewskiej placówki. Ostatnio w tym roku 2013 stowarzyszenie przekazało na rzecz SOSW w Stemplewie dwa warniki na wodę  po 700 zł do kuchni oraz lodówkę za 600zł,  dwa regały po 400zł  i szafę metalową za 850zł  oraz skaner za 550zł do biblioteki szkolnej , niszczarkę do dokumentów za 670 zł do księgowośc, odkurzacz za 550zł , czyli razem przekazano przedmioty za 5.420 zł ( pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych )    Ponadto stowarzyszenie prowadzi liczne projekty na rzecz dzieci m.in. projekt POKL9.2  zajęcia wyrównawcze dla młodzieży ze szkół zawodowych (zajęcia, wyposażenie, materiały, pomoce, możliwość realizacji praktyk zawodowych, projekt Nasza Gazeta – kwartalnik promujący placówkę, projekt Fundacji Batorego – zajęcia integracyjne dla dzieci  świetlicy i ośrodka, dożywianie w świetlicy, projekt z PROW wydanie albumowe promujące Ośrodek i gminę oraz miejscowość  Stemplew, projekt gadżety- wydawanie folderów, kalendarzyków, broszur i innych materiałów promujących placówkę, projekt zima  wypoczynek dla dzieci w górach oraz półkolonie i wiele innych.

[nggallery id=119]