Wydanie albumowe stało się faktem!

Prawie dwa lata trwały przygotowania do wydania publikacji o charakterze albumowym  promującym Stemplew i okolice. 19 października 2012 roku podczas 30-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima dokonano prezentacji książki pn. 600 lat Stemplewa, 30 lat SOSW . Nad wydaniem książki-albumu pracował  zespół redakcyjny w składzie: Piotr Wawrzyniak, Jolanta Wawrzyniak, Beata Maciejewska, Dominika Jankowska, Ewa Krawczyk. Pozycja ta zawiera wiele interesujących i dotąd niepublikowanych informacji  o historii okolicy, jej mieszkańcach, dawnych właścicielach ziemskich, rozwoju lokalnej społeczności. W książce znajduje się dużo zdjęć, zarówno współczesnych, jak i archiwalnych, udostępnionych przez obecnych i byłych mieszkańców, m.in. potomków Jerzego Gerlicza – ostatniego właściciela Stemplewa. Przedstawiono przemianę miejscowości na przestrzeni wieków, ukazując jak rozwijało się szkolnictwo, Ochotnicza Straż Pożarna, orkiestra strażacka.  Część książki poświęcona została działalności  Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima oraz Stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca”. Wierzymy, że przygotowana przez zespół publikacja przyczyni się do promocji SOSW i Stowarzyszenia, miejscowości Stemplew, a co za tym idzie również gminy Świnice Warckie i powiatu łęczyckiego. Książka ukazała się dzięki funduszom  PROW pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Wartą a Nerem” oraz wkładu finansowego Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, a także  różnych instytucji oraz osób prywatnych. Lista darczyńców została opublikowana na stronach książki.  Mamy nadzieję, że album jest miłą i interesującą pamiątką nie tylko dla mieszkańców Stemplewa, ale także dla przyjaciół Ośrodka i Stowarzyszenia.
Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do powstania tej książki; zespołowi redakcyjnemu, mieszkańcom Stemplewa, władzom lokalnym, darczyńcom, osobom wspierającym to dzieło.

Gratuluję i pozdrawiam licząc na kolejne inicjatywy i wspólną prace!

Zapraszamy do galerii >>>

Prezes Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca – Andrzej Zielonka