X Walne Zebranie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich serdecznie zaprasza do udziału w X Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

TERMIN: 25 czerwca 2010 r. o godzinie 18.30 (piątek)
               (drugi termin o godzinie 18.45)

MIEJSCE:  SOSW Stemplew (część I)
                   
Ze względu na przewidziany poczęstunek oraz organizację spotkania bardzo
 
proszę o potwierdzenie swojego udziału tel. 63 2881107 lub 609445589

PORZĄDEK OBRAD

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez prezesa Stowarzyszenia
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
3.    Sprawdzenie listy  obecności, stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Zatwierdzenia protokółu z poprzedniego Zebrania.
6.    Zmiany w statucie – tekst jednolity
8.    Przyjęcie uchwał i wniosków
9.   Sprawy różne, komunikaty.
10.   Zamknięcie obrad.
11.  Spotkanie integracyjne przy ognisku. Poczęstunek. 

                                                          Za Zarząd Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
                                                                                 Prezes Stowarzyszenia

                                                                                Andrzej Zielonka