XII Zwyczajne Walne Zebranie

XII Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich 

W dniu 9lutego 2013 r. w Ośrodku w Stemplewie odbyło się  XII Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca. Uroczystego otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał prezesa Stowarzyszenia  Andrzej Zielonka. Po powitaniu zebranych  wprowadzono  sztandar stowarzyszenia. Na prowadzącego obrady wybrano prezesa a na sekretarza Panią Annę Bryzgalską. Po stwierdzeniu prawomocności przyjęto porządek obrad i przystąpiono do jego realizacji. Sprawozdanie merytoryczne poparte bogatą prezentacją multimedialną przedstawiła Pani Jolanta Chmielecka wiceprezes stowarzyszenia. Sprawozdanie   Finansowe za 2012rok – przedstawił Pan Piotr Wawrzyniak – Skarbnik Stowarzyszenia. Następnie informacja o ważniejszych działaniach zarządu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami – A. Zielonka. Później sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, w tym za 2012r. wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu przedstawił Pan Jan Limaszewski. Po otrzymaniu absolutorium nastąpiło ukonstytuowanie się zarządu. Zarząd poszerzono o jedna osobę. Na członka zarządu wybrano Panią Agnieszkę Dulas. Następnie zaprezentowano propozycje planu pracy i harmonogramu oraz planu finansowego na rok 2013.

Podjęto uchwały
1. UCHWAŁA Nr 1/2013z dnia 9.02.2013r.w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  sprawozdania merytorycznego za rok 2012 z działalności Zarządu Stowarzyszenia .
2. UCHWAŁA Nr 2/2013 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego    z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok sprawozdawczo wyborczy 2012.
3. UCHWAŁA Nr 3/2013 w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za działalność w roku 2012.
4. UCHWAŁA Nr 4/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Stowarzyszenia na rok 2013
5. UCHWAŁA Nr 5/2013 z dnia 09.02.2013r.w sprawie budżetu Stowarzyszenia na rok 2013
6. UCHWAŁA Nr 6/2013 z dnia 09.02.2013r.w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia
7. UCHWAŁA Nr 7/2013w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia
8. UCHWAŁA Nr 8 /2013 w sprawie wyboru nowego członka do składu Zarządu

Podjęto Wnioski do pracy.
1. Prowadzić  jeszcze bardziej dynamiczną akcję 1% dla stowarzyszenia.
2. Pozyskiwać nowych sojuszników finansowych, materialnych i organizacyjnych.
3. Prowadzić nowe promocje dla stowarzyszenia, reklamy 

Na zebraniu przyjęto 8 nowych członków wręczając im legitymacje oraz znaczki. Stowarzyszenie na dzień dzisiejszy liczy 175 członków.  Na zakończenie obrad prezes  podziękował całemu Zarządowi, komisji rewizyjnej, wszystkim członkom stowarzyszenia za całoroczną pracę.  „Dziękuję za każdą aktywność,  pomoc w prowadzeniu organizacji, zdobywaniu  środków finansowych i rzeczowych, za wszelką nawet drobną pracę i poświęcony swój czas.” Wyprowadzono sztandar i  zamknięto obrady. Po  oficjalnej części odbyło się spotkanie towarzyskie.

Dziękujemy. Zarząd SMWS
Skład Zarząd
1.    Andrzej Zielonka – Prezes
2.    Jolanta Chmielecka – Wieprezes
3.    Anna Bryzgalska – sekretarz
4.    Jadwiga Maciejewska – kronikarz
5.    Piotr Warzyniak – Skarbnik
6.    Agnieszka Dulas – członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej
1.    Jerzy Konczak
2.    Jan Limaszewski
3.    Andrzej Żurawski

[nggallery id=114]