XV Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

W dniu 12 lutego 2016 odbyło się XV Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Stemplewie.
Podczas zebrania podsumowano pracę za rok 2015, wybrano nowe władze Zarząd i komisję rewizyjną, podjęto stosowne uchwały min. zmieniono statut, przyjęto plany na przyszłość. Skład Zarządu Prezes Andrzej Zielonka, Wiceprezes Agnieszka Dulas, Skarbnik Piotr Wawrzyniak, Sekretarz Anna Bryzgalska, Kronikarz Jadwiga Maciejewska, Członek zarządu Dominika Jankowska. Skład Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Jerzy Kończak, Sekretarz Jan Limaszewski, Członek komisji Henryk Pęcherski.