Z A P R O S Z E N I E

stow1Stowarzyszenie
„Mamy Wielkie Serca”
Specjalny Ośrodek Szkolno  Wychowawczy
im. Juliana Tuwima w Stemplewie

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie serdecznie zapraszają członków Stowarzyszenia  oraz wszystkich pracowników, emerytów i rencistów Ośrodka na ognisko integracyjne, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2009 roku /piątek/ od godz. 19:00 w  Stemplewie.

W programie:
1.Rozpalenie ogniska
2.Wspólna biesiada, śpiewy (kiełbaski, kaszanka, pieczywo, napoje zimne i gorące, słodycze)
3.Atrakcje muzyczne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zarząd Stowarzyszenia
oraz Dyrekcja SOSW Stemplew

__________________________________________________________________________________
Ul.T.Kościuszki 14konto: BS Poddębice, O/Uniejów
99-140 Świnice Warckie Nr  51926300002009436020020001
tel./fax (063)288-11-06, 288-11-07,  REGON 472872935,   NIP 775-23-36-775