Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Świnice Warckie  14 października 2010 r.
Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Państwu,
aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów. Jednocześnie prosimy przyjąć słowa uznania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy.

Niech Wasza praca- Szanowni Państwo- przyczyni się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego, ogromna jest bowiem rola pedagogów, którzy swoją postawą potrafią kształtować młode pokolenia.
Życzymy Państwu wielu sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu młodzieży, aby mądrość, uczciwość i odpowiedzialność były ich dewizą życiową.

Życzymy Wam satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych i wychowawczych, dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Za zarząd

Prezes Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca „

Andrzej Zielonka