Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Świnice Warckie  dnia 14 października 2009 r.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu
podziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na niwie
kształtowania umysłu i serc młodego pokolenia. Gorąco dziękuję
Państwu, za zaangażowanie w pracę oświatową.
Dzisiaj w Dniu Waszego Święta, życzę dużo satysfakcji z pracy
z dziećmi i młodzieżą. Niech edukacja i efekty wychowawcze,
sprawiają przyjemność i nigdy nie będą przyczyną przykrości.
Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi
oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości
z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu
codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca „
Andrzej Zielonka