Z PZU po lekcjach

„Z PZU po lekcjach” w Stemplewie.

 Od września 2013 r. do czerwca 2014 r. na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.J.Tuwima w Stemplewie realizowany będzie projekt  w ramach programu konkursu dotacyjnego „Z PZU po lekcjach”. Dzięki dotacji w wysokości 27.585.00 zł, którą otrzymało Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich, dzieci i młodzież z Ośrodka oraz uczestnicy zajęć w Świetlicy Środowiskowej „Razem”prowadzonej przez Stowarzyszenie będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach edukacyjno terapeutycznych „Kreatywny zakątek”.  Celem projektu jest edukacja i terapia  poprzez sztukę, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, efektywne zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, integracja, bezpieczeństwo i higiena pracy podczas przygotowywania posiłków. W ramach projektu odbędą się m. innymi warsztaty z wikliniarstwa, decoupage, powertexu, wykonywanie stroików okolicznościowych. Ponadto uczestnicy wezmą udział w warsztatach kulinarnych oraz organizowanych wycieczkach. Dzięki otrzymanej dotacji zapewnimy również atrakcyjne zajęcia uczestnikom XXVII Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ZHP.

Koordynatorzy projektu
Grażyna Kałużna
Agnieszka Zielonka