Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:  
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć muzycznych dla zespołu folklorystycznego „Świniczanki” z kapelą ludową w ilości 64 godzin w ciągu 8 miesięcy.

 

Projekt: „Promocja twórczości artystycznej zespołu folklorystycznego „Świniczanki” z kapelą ludową, poprzez podniesienie poziomu występów artystycznych, organizacje koncertów oraz zakup letnich strojów ludowych” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Świnice Warckie, dn. 21.12.2012r.

Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 14.000 euro

Nazwa oraz adres zamawiającego:
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
ul. Kościuszki 14 ,99-140 Świnice Warckie
NIP: 7752336775, REGON: 472872935
Tel. 632881106, fax. 632881107
e-mail: wielkie serca@poczta.onet.pl

Pobierz szczegóły >>>>

Pobierz formularz>>>>

Pobierz kwestionariusz >>>>

 

Wszelkie informacje na stronie http://bip.serca.org.pl/