ZBUDOWALIŚMY VI MOST PRZYJAŹNI

Człowiek jest wielki nie  przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz  przez to, czym dzieli się
z innym
i.

Bł. Jan Paweł II

12 czerwca bieżącego roku zbudowaliśmy w SOSW w Stemplewie szósty MOST PRZYJAŹNI, między dziećmi niepełnosprawnymi, a ich zdrowymi rówieśnikami ze szkół masowych. Impreza „ Integracyjny Most Przyjaźni” na stałe została wpisana w harmonogram Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”. Dzięki środkom finansowym pozyskiwanym głównie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i ze Stoważyszenia, uczestnicy mogli przeżywać wspaniałe chwile, budując trwałą przyjaźń. W imprezę chętnie zaangażowali się wolontariusze opiekujący się drużynami, nauczyciele instruktorzy prowadzący ciekawe warsztaty i osoby, bez których byśmy nie mogli się spotkać. Myślą przewodnią są cytowane powyżej słowa błogosławionego Jana Pawła II, które najbardziej oddają sens spotkania. Chcemy zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych, zintegrować środowiska dzieci zdrowych i niepełnosprawnych kolegów, aby pozbyli się  poczucia wykluczenia. Doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi pokazuje, że najlepszym sposobem realizacji naszych celów jest bezpośredni kontakt w różnych sytuacjach, dzielenie się sobą. Dzieci mają możliwość poznać się wzajemne i zgodne współdziałać. Uczestnicy zdobywają nowe umiejętności, ubogacają się swoją obecnością, w konkretnych działaniach poznają istotę integracji. Wzrasta świadomość, że każdy człowiek jest wartością samą w sobie. Stemplewskie spotkania są wspaniałą okazją do promowania naszego Ośrodka, ukazania jego bogatej oferty programowej i różnorodnych inicjatyw wspierających rozwój osób niepełnosprawnych. Społeczność lokalna i przedstawiciele władz  mają okazję bliżej poznać życie osób niepełnosprawnych, aby w przyszłości tworzyć coraz lepsze warunki ich rozwoju. Tak pojmowana integracja sprzyja idei niszczenia stereotypów odnoszących się do osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. W wielu środowiskach, także wśród dzieci i młodzieży funkcjonuje przekonanie, że człowiek niepełnosprawny niewiele potrafi, jego możliwości są znacznie ograniczone. Obserwujemy, że niepełnosprawność traktowana jest jako choroba – według niektórych – zaraźliwa. Dlatego trudno zaakceptować inny stan ducha, w którym żyje człowiek z deficytem intelektu. Myślenie tego typu spycha niepełnosprawnych na margines, pozbawia aktywności lub całkowicie nawet wyklucza ze społeczeństwa. W niektórych sytuacjach życiowych ci ludzie są izolowani, a nawet dyskryminowani. Nie daje się im szansy rozwoju, samodzielności, prezentowania umiejętności, pozbawia się dostępu do wielu dóbr.  Nasza impreza zorganizowana właśnie dla dzieci i młodzieży ma szansę przełamywać brak akceptacji już od najmłodszych lat – nie w teorii, ale przez własne doświadczenia kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Patrząc z perspektywy minionych lat naszych spotkań, można dostrzec, że dla jednych i drugich nie jest to łatwe. Dlatego wspólne działania wychowawcze i edukacyjne prowadzą do zbliżenia rówieśników. Przeprowadzone wcześniej edycje dowiodły, że dzieci z dwóch jakże różnych środowisk, przełamują uprzedzenia i potrafią wzajemnie uzupełniać się, ubogacać, a przede wszystkim akceptować takimi, jakimi one są. Można zobaczyć, że skutki udziału w imprezie są korzystne obopólnie. Spotkania przyczyniają się do znoszenia barier, wpływają na zwiększenie szacunku i świadomości godności każdej osoby. Owocem imprezy w przypadku dzieci zdrowych, może być zaangażowanie w przyszłości w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, praca wolontariusza, całkowicie inne spojrzenie na problem niepełnosprawności w całym społeczeństwie. Dzieci niepełnosprawne podejmując zadania wspólnie ze zdrowymi nabierają pewności siebie, pozbywają się poczucia izolacji od innych. Nabywają umiejętności prezentacji własnych możliwości, bardziej ufają otoczeniu, działania pobudzają w nich różnego rodzaju aktywności twórcze i umysłowe. Zwiększa się ich udział w życiu społecznym Impreza z pewnością przyczynia się do wychowania młodych ludzi w poszanowaniu godności człowieka, niezależnie od jego sprawności fizycznej czy intelektualnej.  W tegorocznym spotkaniu ze względu na Rok Juliana Tuwima, towarzyszyły nam znane utwory poety. Była to także okazja do uczczenia Patrona naszego Ośrodka. W pierwszej części imprezy zatytułowanej „Tuwimowe bajanie”,  nasi uczniowie i drużyny gości przedstawiali inscenizacje najbardziej lubianych przez dzieci wierszy. Oglądaliśmy „Rzepkę”, „Lokomotywę”, „Bambo”, „Okulary” i wiele innych utworów. Artyści zachwycili widownię nie tylko znajomością tekstów, ale pięknymi strojami i mnóstwem rekwizytów. Wszystkie występy były nagradzane dużymi brawami. Na opiekunów drużyn czekała Tuwimowa niespodzianka: każdy z nich na zasadzie losowania czytał wskazany wiersz autora. Improwizacja wypadła bardzo dobrze. Była odpowiednia interpretacja, dykcja i wczuwanie się w przekazywaną treść. Wszyscy – dzieci i dorośli zrealizowali swe zadania wyśmienicie. Druga część imprezy to „Tuwimowy zawrót głowy”, a w nim ciekawe zajęcia. Na warsztatach kulinarnych  pieczono „Julianowe babeczki” i pizzerinki. „Zosie Samosie” pięknie przygotowały stoły, na których spożywano wypieki. Warsztaty plastyczne – „Dyzio marzyciel” oraz „Cuda i dziwy” pobudzały do rozwoju wyobraźni. Różnymi technikami uczestnicy wykonywali ilustracje do utworów Juliana Tuwima. Powstały bardzo ciekawe, kolorowe prace. Warsztaty sportowe „Dwa Michały” to ćwiczenie zręczności, zwinności, rywalizacja na zasadzie partnerstwa i przyjaźni. Można było pobawić się z chustą animacyjną i skorzystać z jazdy konnej. Na zakończenie spotkania każda drużyna otrzymała wartościowe nagrody. Jakież było zdziwienie i zachwyt na twarzach uczestników, gdy odbierali cyfrowe aparaty fotograficzne, kubki z nadrukiem logo imprezy i pamiątkowe dyplomy. W serdecznych podziękowaniach pod adresem Dyrekcji Ośrodka i organizatorów oraz w uściskach przyjaźni wszystkich dzieci przyszedł czas rozstania. Kolejne integracyjne spotkanie dowiodło, że warto podejmować każdy trud działań edukacyjno wychowawczych niwelujących bariery niepełnosprawności. Zawsze istnieje szansa, że małymi krokami zmienimy spojrzenie na osoby niepełnosprawne, które mają takie same prawa jak zdrowa część społeczeństwa. Serdecznie dziękujemy instytucjom, które udzieliły wsparcia finansowego na zorganizowanie imprezy.  Jesteśmy pewni, że każdy przysłowiowy grosz był wydany z pożytkiem, ku radości i zadowoleniu dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników.
   
Beata Maciejewska

[nggallery id=126]