Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca

W dniu 2 kwietnia 2012roku odbyło się zebranie Zarządu SMWS na którym przyjęto rezygnację z funkcji skarbnika i członka Zarządu Pani Walentyny Wawrzyniak.

Zarząd powołał nowego skarbnika w osobie Pan Piotra Wawrzyniaka.

Serdecznie dziękujemy Pani Walentynie za długoletnią współpracę z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Prezes Andrzej Zielonka