REGULAMIN PRZYZNANIA ZNACZKA

„PRZYJACIEL dzieci specjalnej troski w Stemplewie”
przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Juliana Tuwima w Stemplewie

1.    Warunkiem otrzymania znaczka „PRZYJACIEL dzieci specjalnej troski w Stemplewie” są zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie oraz wspierania Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych.
2.    Znaczek nadawany jest osobom lub instytucjom, firmom, fundacjom etc.
3.    Uchwałę o wyróżnieniu osoby lub instytucji znaczkiem podejmuje  Zarząd Stowarzyszenia.
4.    Znaczek może być nadany jeden raz tej samej osobie lub podmiotowi.
5.    Biorąc pod uwagę dane osobowe, wyróżnieni wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno – marketingowych związanych z prowadzoną działalnością i stroną internetową zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1991 roku.
6.    Wyróżnieni  znaczkiem otrzymują jednocześnie legitymację oraz certyfikat z kolejnym numerem w celu ewidencji wyróżnionych.

P R E Z E S
mgr Andrzej Zielonka

Stemplew,  2002-10-14

Lista przyznanych wyróżnień
18.10.2002
Małgorzata Charuba – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Poddębice
Krzysztof Graczyk – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Łęczyca
Grzegorz Słaby – Prezes AGROCENT Złoczew
Grzegorz Wróblewski – Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie (1999 – 2002)
Barbara Jaskólska – Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Łęczyca (1999 – 2002)
Krystyna Wenerska – Skarbnik Powiatu Łęczyckiego
Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Barbara Łaska – Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
Jerzy Posmyk – Łódzki Kurator Oświaty
Jolanta Kwaśniewska – Prezes Fundacji „Porozumienie Bez Barier” Warszawa
Zbigniew Stempień – właściciel Firmy KONKRET Klementów k/Poddębic
19.12.2002
Fundacja Pomocy Dzieciom „DAR SERCA” Łódź
27.01.2005
Katarzyna Skoczylas – Prezes Fundacji „PODARUJ SERCE INNYM” Łódź
19.10.2007
Ryszard Andrysiak
Anna Hajduk
Lechosław Hajduk
Wojciech Zdziarski – Starosta Powiatu Łęczyckiego
Ryszard Paradowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie
Krzysztof Urbański – Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie
Stanisław Olas
28.05.2010
Ilona Felicjańska – Prezes Fundacji Niezapominajka
05.03.2011
Ks. Waszak Józef
Komenda Chorągwi ZHP Łódź
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy
Edward Banasik – Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Łęczyckiego
Urząd Gminy Świnice Warckie
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
17.09.2011
ś.p. Wiktorski Grzegorz
23.11.2011
Ludmiła Kłos z Poznania
Członkowie Klubu Osiedlowego KORONA w Poznaniu
Danuta Budny
Biuro Podróży ALFA TOUR s. c. Danuta Budny, Marek Budny
24.05.2012
Edward Cymmer
19.08.2012
Krzysztof Próchniewicz
OSP Stemplew
19.10.2012
HENTER Uniejów
Monika Hajduk
Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich
Marzena Witkowska
Tadeusz Bednarek
Kopalnia Soli „KŁODAWA”
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
09.04.2016
Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice
BS Poddębice O/Uniejów
Piotr Wawrzyniak – właściciel Firmy TOLMET
hm Dorota Kołakowska – Kierownik Nieprzetartego Szlaku GK ZHP Warszawa
01.05.2016
Marian Antonik