Zuch przyrodzie śpiewać może.

„Zuch w przyrodzie śpiewać może”

Pod takim hasłem 20 kwietnia 2013 roku w Stemplewie odbyły się przesłuchania XXI Hufcowego Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej. Rozśpiewane gromady zuchowe, drużyny harcerskie oraz dzieci i młodzież szkolna po raz kolejny przyjechały do Stemplewa, aby zaprezentować swój dorobek artystyczny. Naszą imprezę swoją obecnością zaszczycili: Pani Irena Nowacka – Radna Sejmiku województwa łódzkiego, hm. Hanna Radziszewska – Komendant Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, hm. Barbara Zwolińska – Komendant Hufca ZHP Uniejów, pwd. Henryka Jagieła, phm. Aniela Gąsiorowicz z Hufca Uniejów, ks. Józef Waszak – Proboszcz Parafii Wielenin oraz nasza Dyrekcja w osobach: Pan Andrzej Zielonka – Dyrektor, Pani Anna Bryzgalska – Wicedyrektor, Pan Piotr Wawrzyniak – Kierownik Internatu. Organizatorami festiwalu byli: V Szczep DH Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie, Komenda Hufca ZHP Uniejów, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby wszystkie założone cele zostały zrealizowane, a należały do nich: integracja środowisk zuchowych, harcerskich i  środowisk szkolnych z województwa łódzkiego i wielkopolskiego, rozpowszechnianie dorobku artystycznego gromad, drużyn oraz zespołów wokalnych, popularyzacja piosenek harcersko – turystycznych i upowszechnianie idei ekologicznych poprzez piosenkę, promowanie środowisk i indywidualnych talentów, kontynuacja spotkań festiwalowych w Stemplewie, wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami, wspaniała zabawa, atrakcyjny i czynny wypoczynek. Komisja artystyczna w składzie: hm. Krystyna Kowalczych – przewodnicząca oraz phm. Jolanta Gawłowska i phm. Teresa Łuczak po wysłuchaniu wszystkich zespołów i solistów przyznała nagrody zwycięzcom. Wykonawcy byli oceniani wg następujących kryteriów:  dobór repertuaru pod względem tematyki, czystość wykonania utworu, oryginalność przedstawionego programu i ogólne wrażenie artystyczne. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Komendę Hufca ZHP Uniejów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”, Pana Ireneusza Szczęsnego – Pizzeria „Twister”. Tradycją stemplewskiej imprezy jest nagroda Dyrektora Pana Andrzeja Zielonki dla najmłodszego uczestnika. Tym razem trafiła do 7 – letniej Amelii, laureatki konkursu w kategorii zuchowej. Najmłodszy uczestnik otrzymał także upominek w postaci książki przekazany przez Panią Irenę Nowacką – Radną Sejmiku województwa łódzkiego.
Pląsy, śpiewy i okrzyki wprowadziły wszystkich w cudowny nastrój, a organizatorzy nie zapomnieli także o harcerskich brzuchach i zaprosili wszystkich na pyszny obiad. Zuchy
i harcerze po prawdziwej uczcie duchowej i cielesnej wyjeżdżali ze Stemplewa z uśmiechem na twarzach, nucąc festiwalowe  melodie.

pwd. Sylwia Wojtczak

[nggallery id=121]