Jak możesz pomóc.
1.Wpłać darowiznę Zostań Darczyńcą
2.Wspieraj regularnie – wpłacaj końcówki z pensji
3.Podziel się swoim szczęściem – zorganizuj zamiast kwiatów zbiórkę zabawek, artykułów szkolnych.
4.Przekaż nam 1 % podatku
5.Pomoc od firm


1.    INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW

Ta informacja  przeznaczona jest dla wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy chcą wesprzeć nas  finansowo i przyczynić się do poprawy jakości życia dzieci niepełnosprawnych.
Konto: konto: BS Poddębice, O/Uniejów  Nr 51926300002009436020020001
W zamian proponujemy umieszczenie informacji lub banera reklamowego na naszej stronie internetowej i w kwartalniku „Nasza Gazeta”,  wpis do kroniki, złotej księgi sponsorów oraz podziękowanie i wdzięczność naszych podopiecznych.
Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
STEMPLEW 35
99-140 Świnice Warckie
tel/fax.: 63 2881106 , 63 2881107
www.serca.org.pl , e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl
NIP  775 – 23 – 36 – 775, REGON 472872935
KRS: 0000003847

Nasze konto w Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów  nr   51 9263 0000 2009 4360 2002 0001
W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.
Zarząd SMWS

 


2.    ZOSTAŃ REGULARNYM DARCZYŃCĄ
Wspieraj regularnie – wpłacaj dowolne kwoty lub końcówki z pensji

Potrzebujemy Twojego stałego wsparcia. Każda regularnie wpłacana kwota, daje możliwość niesienia pomocy naszym podopiecznym. Dzięki regularnym darczyńcom możemy im skutecznie pomagać.

Jak mogę regularnie wspierać Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca?
Możesz nam pomagać poprzez stałe, np. comiesięczne wpłaty. Wystarczy złożyć w swoim banku stałe zlecenie przelewu określonej kwoty na rachunek stowarzyszenia.

Prosimy o stałe zlecenie na konto:

Nasze konto w Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów   nr   51 9263 0000 2009 4360 2002 0001
W zamian proponujemy umieszczenie informacji lub banera reklamowego na naszej stronie internetowej i w kwartalniku „Nasza Gazeta”,  wpis do kroniki, złotej księgi sponsorów oraz podziękowanie i wdzięczność naszych podopiecznych.
Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
STEMPLEW 35
99-140 Świnice Warckie
tel/fax.: 63 2881106 , 63 2881107
www.serca.org.pl , e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl
NIP  775 – 23 – 36 – 775, REGON 472872935
KRS: 0000003847

Nasze konto w Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów  nr   51 9263 0000 2009 4360 2002 0001
W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.
Zarząd SMWS


3.INFORMACJA DLA NOWOŻEŃCÓW

Ślub to wyjątkowy dzień, w czasie którego nowożeńcy mogą podzielić się swoim szczęściem  z potrzebującymi. Coraz więcej par rezygnuje z kwiatów od gości na rzecz kwesty na cel charytatywny. Można w ten sposób skutecznie pomóc dzieciom SPECJALNEJ TROSKI – dzieciom niepełnosprawnym. Zachęcamy. Zapraszamy.
W zamian proponujemy umieszczenie informacji lub banera reklamowego na naszej stronie internetowej i w kwartalniku „Nasza Gazeta”,  wpis do kroniki, złotej księgi sponsorów oraz podziękowanie i wdzięczność naszych podopiecznych.
Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
STEMPLEW 35
99-140 Świnice Warckie
tel/fax.: 63 2881106 , 63 2881107
www.serca.org.pl , e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl
NIP  775 – 23 – 36 – 775, REGON 472872935
KRS: 0000003847

Nasze konto w Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów  nr   51 9263 0000 2009 4360 2002 0001
W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.
Zarząd SMWS


4. PRZEKAŻ  – 1%
Szanowni Państwo!
Jak co roku ruszyła kampania „1% dla organizacji pożytku publicznego” – pozostaje kwestia wyboru – która z organizacji pozarządowych otrzyma moje wsparcie.
Stąd też zwracamy się do Pana/ Pani z apelem poinformowania swoich pracowników, znajomych, przyjaciół o tej kampanii dla Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”.
Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003 roku /Dz. Ust. Nr. 96 poz. 873/ od 2005 roku możemy decydować jak zostanie wydatkowany 1%  z naszego podatku.

W tym roku  obowiązujące przepisy pozwalają  na przekazywanie  1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
•         podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
•         podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
•         podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. Należy:
1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT- 36, PIT- 37 lub PIT- 28).
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Np. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich Nr-  KRS  0000003847
Pieniądze- 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy.

Przekazując 1% dla Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” sprawi Pani / Pan, że będziemy mogli realizować cele statutowe Stowarzyszenia. Jesteśmy jedyną taką organizacją na terenie Gminy Świnice Warckie, Powiat Łęczycki, Województwo Łódzkie. Mamy szeroką ofertę. Opiekujemy się niepełnosprawnymi wychowankami ze Specjalnego Ośrodka szkolno wychowawczego im. J. Tuwima  w Stemplewie oraz dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich, z rodzin o niskich dochodach, niewydolnych wychowawczych, patologicznych.
Naszym celem jest m.in.: Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie, Działanie na rzez osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej, Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, na rzecz edukacji, oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania  i profilaktyki, Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji,
 Dlatego warto przekazać nam swój 1%
A może ktoś spośród Pani / Pana znajomych chciałby przekazać Stowarzyszeniu 1% swojego podatku?  WARTO POWIEDZIEĆ O NAS INNYM.

Dziękujemy
za Pani, Pana pomoc. Pozdrawiamy serdecznie.
W imieniu członków Stowarzyszenia i Zarządu
Andrzej Zielonka
Prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
STEMPLEW 35
99-140 Świnice Warckie
tel/fax.: 63 2881106 , 63 2881107
www.serca.org.pl , e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl
NIP  775 – 23 – 36 – 775, REGON 472872935
KRS: 0000003847

Nasze konto w Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów  nr   51 9263 0000 2009 4360 2002 0001
W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.
Zarząd SMWS

W zamian proponujemy umieszczenie informacji lub banera reklamowego na naszej stronie internetowej i w kwartalniku „Nasza Gazeta”,  wpis do kroniki, złotej księgi sponsorów oraz podziękowanie i wdzięczność naszych podopiecznych.


5.INFORMACJA DLA FIRM

Niemal każda firma ma możliwości społecznego zaangażowania. Są one jednak najczęściej niewykorzystane. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca od wielu lat współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami i zakładami.
Proponujemy udział w naszych projektach nastawionych na trwałe rezultaty. Pomagamy rozwiązywać problemy, z którymi potrzebujący sami sobie nie poradzą. Nasze działania prowadzimy przejrzyście i w oparciu o najwyższe standardy etyczne.
•    Darowizna umożliwi Państwa Firmie, w prosty sposób, włączenie się w pomoc naszym podopiecznym.
•    Payroll (program składki pracowniczej) jest efektywną formą wspierania celów społecznych wybranych przez Państwa firmę i jej pracowników, a jednocześnie narzędziem integracji zespołu firmy.
W zamian proponujemy umieszczenie informacji lub banera reklamowego na naszej stronie internetowej i w kwartalniku „Nasza Gazeta”,  wpis do kroniki, złotej księgi sponsorów oraz podziękowanie i wdzięczność naszych podopiecznych.

Gdyby Państwa firma była zainteresowana współpracą, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
STEMPLEW 35
99-140 Świnice Warckie
tel/fax.: 63 2881106 , 63 2881107
www.serca.org.pl , e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl
NIP  775 – 23 – 36 – 775, REGON 472872935
KRS: 0000003847

Nasze konto w Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/ Uniejów  nr   51 9263 0000 2009 4360 2002 0001
W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.
Zarząd SMWS