15 – lecie Stowarzyszenia Mamy wielkie Serca w Stemplewie

W sobotę 9 kwietnia 2016r w sali gimnastyczne j Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie odbyły się uroczyste obchody z okazji 15 – lecia istnienia i działalności Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”
Oprócz Członków Stowarzyszenia udział wzięli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Starosta Powiatu Łęczyckiego Wojciech Zdziarski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego Edward Cymmer, Dyrektor Biura Posła na Sejm Piotra Polaka, Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP, Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie, Wójt Gminy Wartkowice, proboszcz parafii Dzierżawy, Dyrektor GOK w Świnicach Warckich. Przybyli również przedstawiciele instytucji i organizacji z terenu gminy Świnice Warckie, powiatu łęczyckiego oraz inni zaproszeni goście, z którymi Stowarzyszenie współpracuje.
Uroczystość otworzył prezes Stowarzyszenia Andrzej Zielonka , który przywitała zebranych oraz podziękowała za przybycie na tę szczególną uroczystość. W swoim przemówieniu m.in. podziękował swoim Członkiniom za wspaniałą współpracę. Ponadto, złożył wiele słów podziękowań osobom i instytucjom, które z zaangażowaniem pomagają i wspierają działalność Stowarzyszenia. Następnie zaprezentowała się młodzież z SOSW w Stemplewie w programie artystycznym przybliżającym powstanie i działalność stowarzyszenia. Później uczestnicy mogli wsłuchać i obejrzeć występ Zespołu Śpiewaczego Świniczanki z Kapelą ludową .
Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę prac wykonanych przez podopiecznych Stowarzyszenia oraz prezentację multimedialną i informator dotyczące działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 15 lat,
W dalszej części uroczystości prezes Andrzej Zielonka wręczył wyróżnienia i odznaczenia osobom, firmom i instytucjom za pomoc w realizacji celów i wspieranie stowarzyszenia na przestrzeni lat.
Znaczek Przyjaciel Dziecka Specjalnej Troski otrzymali :
1. Bank Spółdzielczy Poddębice O/ Uniejów
2. Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice
3.Dorota Kołakowska – kierownik wydziału Nieprzetartego Szlaku GK ZHP w Warszawie
4.Piotr Wawrzyniak – właściciel Firmy TOLMET

Brązowy Medal Wielkie Serce otrzymali.

1 .Osiedlowy Klub Korona w Poznaniu
2. Urząd Gminy Świnice Warckie
3. Kopalnia Soli w Kłodawie

Srebrny Medal Wielkie Serce otrzymali.

1. Ryszard Andrysiak – właściciel firmy Eltrans w Chorzowie
2. Starostwo Powiatowe w Łęczycy
3. PFRON w Łodzi
4. WFOŚiGW w Łodzi
5.RCPS w Łodzi
6.FSUSR w Warszawie

Były kwiaty, prezenty, wiele życzeń, podziękowań i gratulacje ze strony gości, którzy wyrazili swój podziw i uznanie dla działalności stowarzyszenia.Po przemówieniach niespodzianką był tort jubileuszowy.

Zarząd Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Stemplewie składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym, które przez 15 lat wspierały naszą działalność.
To dla nas radość i przywilej mieć wokół siebie ludzi, którzy popierają nasze cele i dają temu wyraz swoją postawą i zaangażowaniem. Przyjmijcie Państwo podziękowanie za okazane serce i dobrą wolę.
Zarząd SMWS

Przemówienie prezesa Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Stemplewie Andrzeja Zielonka wygłoszone w dniu 9 kwietnia 2016 roku
Szanowni Państwo, drogie dzieci !

Witam wszystkich zgromadzonych. Jest mi niezmiernie miło, że przyjęliście Państwo zaproszenie na nasz jubileusz. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznacza się nowe cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń.

Minęło już 15 lat naszej działalności na terenie powiatu łęczyckiego.
Pamiętam początki naszej organizacji. Miałem to szczęście i zaszczyt być w gronie założycieli. To grupa pełnych zapału ludzi powołała
do życia Stowarzyszenie, które łączy osoby i obdarza opieką dzieci
niepełnosprawne , dzieci z terenów wiejskich. Dzisiaj chciałbym podziękować członkom założycielom za podjęcie inicjatywy 2 stycznia 2001roku o utworzeniu stowarzyszenia. Bardzo Dziękuje !!!!
Serdeczne podziękowania składam na ręce obecnego zarządu stowarzyszenia. Dziękuję byłym członkom zarządu za stałe wsparcie przy podejmowaniu trudnych decyzji w działalności stowarzyszenia. Dziękuję za pracę na rzecz stowarzyszenia obecnym i byłym członkom komisji rewizyjnej za stałe czuwanie nad prawidłowym gospodarowaniem środkami publicznymi.
Stowarzyszenie zgodnie z zapisami statutowymi prowadzi działalność na wielu płaszczyznach.
O działalności statutowej stowarzyszenia można dowiedzieć się z prezentacji multimedialnej, broszury informacyjnej, kronik, folderów oraz strony internetowej, ale najlepiej opowiedzą o tym nasi podopieczni wychowankowie Ośrodka w Stemplewie w swoim programie artystycznym, który jest przed nami.
Działalność nasza nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu osób, które nam pomagają i współpracują z nami w różnych formach.
Pierwszą najważniejszą grupą są to członkowie stowarzyszenia których można śmiało nazwać wolontariuszami. Od wielu lat możemy zawsze liczyć na ich pomoc w prowadzeniu wielu projektów i realizacji zadań.
Należy podkreślić, że piętnastolecie Stowarzyszenia to przede wszystkim piętnaście lat ciężkiej pracy, tysiące godzin spędzonych na zajęciach z dziećmi,
ale także miliony radosnych chwil podczas wspólnych spotkań angażujących społecznie dzieci. Piętnaście lat, a jeden ten sam cel – POMAGAĆ INNYM!
Realizacja projektów stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez współpracy z samorządami – wojewódzkim, powiatowymi, gminnymi, przedsiębiorcami, placówkami oświatowymi, zakładami pracy i innymi instytucjami. Pragnę serdecznie podziękować za tą współpracę . Szczególnie dziękuję za owocną współpracę p. Wojciechowi Zdziarskiemu staroście powiatu łęczyckiego oraz radnym powiatowym.
Serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę burmistrzom, wójtom i przewodniczącym rad miasta, gmin z województwa łódzkiego, a za ich pośrednictwem radnym i pracownikom poszczególnych samorządów.
Dziękuję za owocną współpracę prezesom fundacji, funduszy, dyrektorom placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych, a także ośrodkom pomocy społecznej.
Dziękuję wszystkim sponsorom na czele z Panem Ryszardem Andrysiakiem Prezesem firmy Eltrans z Chorzowa – fundatora sztandaru Stowarzyszenia , darczyńcom środków finansowych i rzeczowych oraz ofiarodawcom 1% podatku, którzy uznali że nasza działalność zasługuje na wsparcie.
Dziękuję mediom lokalnym za współpracę, za promowanie naszych działań w prasie lokalnej, na portalach internetowych .
Na koniec dziękuję wszystkim beneficjentom – dzieciom, młodzieży, seniorom, mieszkańcom gminy Świnice Warckie za uczestnictwo w projektach realizowanych przez nasze stowarzyszenie.

Niech nigdy nie zabraknie członkom stowarzyszenia energii w dążeniu do wyznaczonych celów i wytrwałości w wykonywaniu zadań, a osiągane sukcesy niech będą bodźcem do dalszego działania, czego z całego serca wszystkim życzę.

ZOBACZ ZDJĘCIA