50 lat Nieprzetartego Szlaku w łódzkim

Uroczystości odbyły się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Karolewskiej. Wzięli w nich udział m. in. : Pierwszy Wiceprezydent Łodzi Wiesława Zewald, reprezentująca Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Irena Przybyłek, byli i obecni instruktorzy, przyjaciele i sympatycy harcerstwa oraz liczne grono podopiecznych Nieprzetartego Szlaku.  Jubileusz był okazją do wspomnień i prezentacji osiągnięć z półwiecznej działalności Nieprzetartego Szlaku. Początki tego oryginalnego systemu edukacyjno-wychowawczego i jego rozwój w szkołach i placówkach przedstawił wieloletni instruktor łódzkiego NS hm. Bolesław Majewski. Podczas spotkania szczególnie zasłużeni instruktorzy i przyjaciele harcerstwa otrzymali z rąk Komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Ewy Grabarczyk odznaczenia i podziękowania za dotychczasową pracę.  Wśród tych, którzy otrzymali odznaczenia od komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Ewy Grabarczyk są nasi instruktorzy V Szczepu DH „NS” w Stemplewie Hufiec ZHP Uniejów. Decyzją przewodniczącego ZHP prof. Adama Massalskiego hm. srebrny krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymała hm. Jolanta CHMIELECKA, a brązowy pwd. Hanna MATUSIAK, pwd. Bogumił ZIELONKA. Na wniosek Kapituły Odznak i Odznaczeń Chorągwi Łódzkiej ZHP: Złotą Odznakę Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP przyznano hm. Andrzejowi ZIELONCE, a Srebrną Odznakę Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP pwd. Agnieszce ZIELONCE i Stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca”. Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymała Anna BRYZGALSKA. Harcmistrz Andrzej ZIELONKA otrzymał także brązową Odznakę Kadry Kształcącej i skórzany sznur, bo druh Andrzej jest instruktorem Wydziału Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP. Odznaki honorowe NS otrzymali instruktorzy: hm. Piotr ŁUKASIEWICZ, druhna Elżbieta ŁUKASIEWICZ, druhowie Paweł GAWRON i Maciej PISZCZAŁKOWSKI. List gratulacyjny odebrał druh Damian HYNC. Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym GRATULUJEMY dotychczasowych sukcesów i życzymy wielu nowych wspaniałych inicjatyw.
Nad całością imprezy czuwała pwd. Anna Kaźmierczak kierownik Referatu Nieprzetartego Szlaku i Drużyn Integracyjnych Chorągwi Łódzkiej. Druhna Agnieszka Zielonka podsumowała konkurs plastyczny „50 lat Nieprzetartego Szlaku ZHP w łódzkim". Nagrody dla zwycięzców ufundowało Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”. Zaproszeni goście mieli także okazję obejrzeć występy artystyczne młodzieży, oraz okolicznościową wystawę poświęconą historii Nieprzetartego Szlaku. Ostatnim punktem programu był poczęstunek. Wjechał urodzinowy tort.   W harcerskim gronie była okazja do wspomnień i czas na rozmowy.