1 PROCENT PODATKU na rehabilitację dzieci i młodzieży z ZPEWIR w Stemplewie

Ruszyła kampania „1% dla organizacji pożytku publicznego” – pozostaje kwestia wyboru – która z organizacji pozarządowych otrzyma moje „małe, wielkie wsparcie”. Stąd też zwracamy się do Pana/ Pani z apelem poinformowania swoich pracowników, znajomych ,przyjaciół o tej kampanii dla Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003 roku /Dz.U z 2020r poz. 1057/ możemy decydować jak zostanie wydatkowany 1%  z naszego podatku. 

Obowiązujące przepisy pozwalają  na przekazywanie  1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

·         podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

·         podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

·         podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT- 36, PIT- 37 lub PIT- 28).W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Np. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich Nr-  KRS  0000003847

3. Pieniądze- 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy.Przekazując 1% dla Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” sprawi Pan/ Pani, że możemy realizować cele statutowe  Stowarzyszenia. Mamy szeroką ofertę. Opiekujemy się wychowankami ze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Stemplewie

Naszym celem jest m.in.: działanie na rzez osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, na rzecz edukacji, oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji.

Dlatego warto przekazać nam swój 1%A może ktoś spośród Pana/ Pani znajomych chciałby przekazać Stowarzyszeniu 1% swojego podatku?  WARTO POWIEDZIEĆ O NAS INNYM.Dziękujemyza Pani, Pana pomoc, zaufanie i życzliwość. Pozdrawiamy serdecznie.W imieniu członków Stowarzyszenia i ZarząduAndrzej Zielonka Prezes Stowarzyszenia

Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie

konto: BS Poddębice, O/Uniejów Nr 51 9263 0000 2009 4360 2002 0001

tel./fax (063)288-11-06 , REGON 472872935 NIP 775-23-36-775

e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl

http://www.serca.org.pl/