ANDRZEJKOWE WARSZTATY TANECZNO-TEATRALNE

smws-rcps

Termin warsztatów:
27.11. 2014r. godz. 15:10 w Świetlicy Środowiskowej  „Razem“ w Stemplewie
Plan.
1. Prezentacje uczestników.
2.Warsztaty taneczno- teatralne.
3. Podsumowanie warsztatów wręczenie dyplomów i nagród.
Cele warsztatów:
– terapia przez sztukę
– kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych
– integracja środowisk
Kategoria warsztatów:
– prezentacja artystyczno-sceniczna
Warunki uczestnictwa:
Warsztaty organizowane są dla zgłoszonych: szkół, kół, klubów, klas i grup internackich SOSW w Stemplewie.
W warsztatach mogą brać udział: soliści oraz zespoły: wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalno-taneczne, kabaretowe, teatralne, teatralno- taneczne.
Czas trwania prezentacji maksymalnie 10 min.
Udział w warsztatach prosimy zgłaszać w terminie do 18.11.2014r. w świetlicy szkolnej lub integracyjnej „Razem”- koordynator Małgorzata Zielonka.
Dla laureatów warsztatów przewidziane są dyplomy, nagrody i upominki.
Zapraszamy Organizatorzy