Człowiek Roku 2019 WYBRANY

02 lutego 2019r. w Sali OSP w Świnicach Warckich odbyła się XIV Gala Plebiscytu Człowiek Roku Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2019 Gminy Świnice Warckie. Na uroczystą galę stawili się członkowie kapituły, laureaci poprzednich edycji konkursu, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele organizacji społecznych, szkół, instytucji i firm oraz liczni mieszkańcy gminy. Imprezę uświetniły występy orkiestry dętej OSP Stemplew pod batutą kapelmistrza dh. Grzegorza Stasiaka, zespołu wokalnego „Kropelki”, zespołu śpiewaczego „Świniczanki” z Kapelą Ludową oraz zespołu Effatha z Chwalborzyc. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy z podziękowaniami, a młodzież słodki upominek. Uroczystego otwarcia Gali Plebiscytu Człowiek Roku Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2019 Gminy Świnice Warckie dokonali organizatorzy – prezes Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” pan Andrzej Zielonka – przewodniczący Kapituły Konkursu oraz wójt Gminy Świnice Warckie pani Sylwia Bartczak podkreślając znaczenie uroczystości dla gminy i jej mieszkańców. Po uroczystym otwarciu, prowadzący Galę – p. Agnieszka Dulas, p. Beata Boniecka-Wincenciak, zaprezentowały laureatów Konkursu Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2019 Gminy Świnice Warckie oraz ich dokonania.

Tytuł Młodzieżowego Wolontariusza Roku 2019 otrzymali:

Wiktoria Walczak – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich, Tomasz Kamiński – uczeń  Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Juliana Tuwima w ZPEWiR w Stemplewie oraz Kacper Kwapiszewskiuczeń Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ZPEWIR w Stemplewie. Młodzieżowi wolontariusze otrzymali gratulacje, podziękowania od dyrekcji poszczególnych szkół, członków Kapituły oraz zaproszonych gości, a otrzymane przez nich statuetki, wspaniałe nagrody, kwiaty oraz wielki podziw i uznanie publiczności były wyrazem wdzięczności za ich dokonania. Uczestniczący w gali przedstawiciel Wojewody Łódzkiego pan Stanisław Muszyński wyraził ogromny podziw dla tak młodych i aktywnych wolontariuszy.

Docenieni zostali także rodzice laureatów, którym zostały wręczone dyplomy z gratulacjami. Po przedstawieniu laureatów Plebiscytu Młodzieżowy Wolontariusz Roku przyszedł czas na zaprezentowanie nominowanych XIV edycji Plebiscytu Człowiek Roku 2019 Gminy Świnice Warckie. W tym roku wśród nominowanych w kategorii indywidualnej byli: Pan Roman Dobiecki zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej oraz Ks. Wojciech Flasiński Proboszcz Parafii Chwalborzyce zgłoszony przez OSP Chwalborzyce, Zespół  Effatha z Chwalborzyc,  ZPEWIR Stemplew, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie. W kategorii zespołowej nominację otrzymała Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stemplewie zgłoszona przez ZPEWIR w Stemplewie, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie, OSP Chwalborzyce,  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej.  Dokonania oraz działalność nominowanych na rzecz gminy zostały przedstawione przez prowadzących galę. Ogłoszenia wyników plebiscytu dokonał przewodniczący Kapituły pan Andrzej Zielonka.

Laureatem Plebiscytu Człowiek Roku 2019 Gminy Świnice w kategorii indywidualnej został Ks. Wojciech Flasiński. Natomiast Laureatem Plebiscytu Człowiek Roku 2019 Gminy Świnice w kategorii zespołowej została Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stemplewie.

Laureaci przyjęli gratulacje oraz zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i certyfikatami przez prezesa Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, wójta Gminy Świnice Warckie oraz członków kapituły, a od publiczności otrzymali gromkie brawa i gratulacje za działalność, zaangażowanie i aktywność na rzecz środowiska lokalnego. Zwycięzcy konkursu w pięknych słowach podziękowali wszystkim za uznanie i docenienie ich dotychczasowych osiągnięć. Gratulacje, podziękowania oraz statuetkę odebrał również pan Roman Dobiecki nominowany w konkursie Człowiek Roku 2019 Gminy Świnice Warckie. Formą podziękowania za uzyskanie tytułu Orkiestra Dęta OSP Stemplew zaprezentowała publiczności kilka utworów ze swojego artystycznego dorobku.

Podczas tegorocznej gali wręczono po raz pierwszy  tytuł Super Człowieka Gminy Świnice Warckie, który otrzymał Pan Tadeusz Bednarek, były Dyrektor GOK w Świnicach Warckich, za swoją wieloletnią działalność na rzecz gminy Świnice Warckie i jej mieszkańców. Uroczystego wręczenia tytułu dokonał prezes Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” pan Andrzej Zielonka i p. Wójt Sylwia Bartczak. Były gratulacje, kwiaty i odśpiewane przez wszystkich obecnych na sali „Sto lat”. Uhonorowany i wzruszony pan Tadeusz w pięknych słowach podziękował za pamięć i docenienie jego działalności na rzecz lokalnej społeczności na przestrzeni lat.

Jak co roku wyczekiwanym punktem imprezy, budzącym wielkie emocje było losowanie nagród ufundowanych m.in. przez członków kapituły, organizatorów i współorganizatorów imprezy. Najbardziej atrakcyjne nagrody zostały rozlosowane na koniec, a był to rower oraz trzydniowy pobyt w Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjnym „Park Poniwiec” w Ustroniu ufundowany przez pana Ryszarda Andrysiaka. Radość zwycięzców w loterii, szczególnie tych, którzy wygrali nagrody główne, była ogromna.

Zakończenia i podsumowania uroczystej gali dokonał Prezes Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” pan Andrzej Zielonka. Zwycięzcom, laureatom, nominowanym serdecznie gratulujemy uzyskanych tytułów, jednocześnie życząc aby kolejne lata obfitowały w sukcesy i uznanie środowiska lokalnego.

Ksiądz Wojciech Flasińskilaureat w kategorii indywidualnej – jest proboszczem Parafii Chwalborzyce od 2013 roku i nauczycielem religii w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie od 1 września 2016 roku. Ponadto współpracuje z OSP w Chwalborzycach będąc honorowym członkiem jednostki oraz wspiera działania Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie. Ksiądz Wojciech jest osobą aktywną, służącą pomocą innym ludziom oraz świetnym organizatorem i społecznikiem. Z jego inicjatywy w czerwcu 2019 roku odbył się pierwszy Integracyjny Dzień Dziecka Gminy Świnice Warckie, był zatem pomysłodawcą i jednym  z głównych organizatorów. Pozyskał sponsorów, którzy wsparli przygotowania oraz objęli patronatem honorowym całe wydarzenie. Dzięki takim przedsięwzięciom ks. Wojciech integruje środowisko lokalne. Ksiądz Wojciech jest zaangażowany w życie społeczne parafii i dąży do integracji mieszkańców poprzez organizację dożynek parafialnych czy uroczystego świętowania odpustu św. Marcina. Współpracuje i wspiera działania zespołu wokalnego Effatha. Z pasją i zaangażowaniem spełnia się także w roli katechety, czego potwierdzeniem są dokonania takie jak: udzielenie sakramentu Komunii  Św. dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, a także przygotowanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  do sakramentu Bierzmowania. Poza prowadzonymi lekcjami religii ksiądz Wojciech dba o rozwój duchowy podopiecznych poprzez organizowanie wycieczek szkolnych. Dzięki jego działaniom uczniowie mieli możliwość udziału w wycieczkach m.in. do Lichenia, gdzie odwiedzili Hospicjum oraz do Częstochowy. W ramach rekolekcji wielkopostnych ksiądz Wojciech zorganizował rajd pieszy do Głogowca – domu narodzin św. Siostry Faustyny, w kolejnym roku odbyła się wycieczka do Chełmna nad Nerem – zwiedzanie Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady, a także zorganizował wycieczkę do Torunia. Podczas tych wyjazdów uczniowie mieli możliwość duchowego rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń życiowych. Ksiądz Wojciech jest osobą operatywną i aktywną w każdej sferze swojej działalności zarówno na gruncie parafii jak i pracy zawodowej w ZPEWiR w Stemplewie. Wyróżnia się zaangażowaniem w integrację społeczności lokalnej oraz podejmowaniem inicjatyw, które wpływają korzystnie na rozwój dzieci i młodzieży.

Organizacja zgłaszająca: OSP Chwalborzyc , Zespół  Effatha z Chwalborzyc,  ZPEWIR w Stemplewie, SMWS w Stemplewie

Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stemplewie – laureat w kategorii zespołowej – została powołana 26 lutego 1976r. Jej pierwszym kapelmistrzem był dh Józef Włodarczyka, a od roku 1994 nieprzerwanie funkcję tę pełni dh Grzegorz Stasiak. Obecnie orkiestra liczy 20 członków, oraz 5 dziewcząt- mażoretek. Członkowie Orkiestry to ludzie w różnym wieku, o różnych poglądach, różnym wykształceniu i różnych zawodach, ale wszystkich ich łączy miłość do muzyki oraz tradycji. Tradycje muzykowania w orkiestrze niejednokrotnie przechodzą z pokolenia na pokolenie. Skład osobowy nie jest stały, choć są muzycy należący do orkiestry od wielu lat. W związku z tym ustawiczny nabór nowych członków jest bardzo ważnym aspektem działalności orkiestry, by nie zaginęła tradycja wspólnego muzykowania.

Misję orkiestry stanowi przede wszystkim aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, dlatego zespół jest otwarty na współpracę i chętnie angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne nie tylko na terenie Gminy Świnice Warckie ale również sąsiednich, zaprzyjaźnionych gmin. Orkiestra staranie dba o repertuar i w miarę możliwości poszerza go co roku o kolejne utwory. W związku z powyższym w  repertuarze orkiestry znajdują się utwory marszowe, koncertowe, taneczne oraz muzyka sakralna
i liturgiczna.

 Zespół współpracuje m.in. z  ZPEWiR w Stemplewie, Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Świnicach Warckich, Stowarzyszeniem „Mamy Wielkie Serca”, a także  księżmi proboszczami parafii Dzierżawy, Chwalborzyce oraz Świnice Warckie nadając uroczystościom kościelnym podniosły, wyjątkowy charakter.

Orkiestra Dęta  współpracuje z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych w Stemplewie poprzez udział w Zlotach Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” ZHP , gdzie uświetnia swym repertuarem uroczysty Apel na rozpoczęcie zlotu,
a później muzykuje razem z harcerzami. Bez Orkiestry Dętej nie może odbyć się także Dzień Rodziny w Stemplewie, kiedy to członkowie zespołu nie tylko grają, lecz również  wspomagają organizację tego rodzinnego festynu dla mieszkańców naszej gminy, rokrocznie także swoją grą Orkiestra Dęta uświetnia Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Organizacja zgłaszającaZPEWIR Stemplew, SMWS Stemplew , OSP Chwalborzyce,  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej,

Pan Roman Dobiecki od 30 lat jest pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich. Jest członkiem orkiestry dętej OSP Świnice Warckie, w której gra od samego początku. Wraz z orkiestrą uczestniczy w corocznych przeglądach orkiestr dętych organizowanych w Świnicach Warckich, uroczystościach patriotycznych oraz koncertach okolicznościowych. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym gminy. W dziedzinie sportu współpracuje  z LKS Świnice Warckie, którego jest współzałożycielem i byłym członkiem Zarządu. Na tej płaszczyźnie współpracuje również Zespołem Szkół Podstawowych w Świnicach Warckich. Jako animator sportu pracujący na kompleksie sportowym „Orlik 2012”, współorganizuje z tymi instytucjami wiele imprez sportowych. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej, gdzie również udziela się aktywnie wspierając wszelkie inicjatywy jak choćby Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. Od wielu lat jest członkiem Zespołu Wokalnego Cantabile, promuje gminę Świnice Warckie i powiat łęczycki. Liczne koncerty, udział w uroczystościach, kościelnych i świeckich, konkursy,  w których Zespół osiąga wspaniałe sukcesy są także jego udziałem i wynikiem pełnej pasji i zaangażowania pracy społecznej.

       Od roku 1998 jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego gdzie realizuje swoje pasje związane ochroną przyrody i muzyką myśliwską. Na przestrzeni lat za tą działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami łowieckimi.

        Pełnił następujące funkcje w kole łowieckim, władzach oraz organach PZŁ: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła, Skarbnika Koła, Delegata  Koła na Zjazd Okręgowy, Członka Okręgowej Rady w Łodzi, Członka komisji kultury i etyki przy Okręgowej Rady w Łodzi,  Członka Klubu Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego.

        W 2011 roku m.in. dzięki Jego staraniom powstał Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy” przy Kole Łowieckim nr 31 „Bażant” w Świnicach Warckich. Wraz z Zespołem promuje i propaguje muzykę myśliwską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe, promując tym samym na zewnątrz łódzkie środowisko łowieckie. Wraz z Zespołem uczestniczył kilkakrotnie w międzynarodowych festiwalach i konkursach sygnalistów myśliwskich zajmując zespołowo czołowe lokaty. Wielokrotnie był autorem lub współautorem projektów związanych z promocją muzyki myśliwskiej.   W lipcu 2019 roku dzięki jego wieloletnim staraniom zrealizowano kolejny projekt dofinansowany z środków unijnych z pomocą OSP Świnice Warckie. Tym razem była to realizacja drugiego nagrania audio albumu płytowego pierwszej w Polsce „Polskiej Mszy Myśliwskiej” – Lecha Głowickiego w oryginalnym opracowaniu autora na wielką orkiestrę dętą oraz „Mszy Hubertowskiej” – Reinholda Stiefa. Wykonawcami nagrania były połączone zespoły muzyczne Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy” , Orkiestra dęta OSP Świnice Warckie oraz Orkiestra Dęta Poddębice. Było to wydarzenie o randze ogólnopolskiej, a jego zwieńczeniem był uroczysty koncert prawykonania w Bazylice Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy 1 września 2019 roku, inaugurujący zarazem cykl koncertów promujących to wydarzenie.

       Od 2016 roku p. Roman Dobiecki jest członkiem Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Posiada także uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego. Swoją wiedzę i pasję łowiecką wykorzystuje w promocji i edukacji dzieci i młodzieży, współpracując ze szkołami w gminie Świnice Warckie oraz poza jej granicami np. w Szkole Podstawowej w Kłodawie, Kadzidłowej, w Poznaniu, w Łodzi. Powyższe informacje na Jego temat obrazują Go jako aktywnego, solidnego, pochłoniętego pasją łowiecką człowieka. Jego działalność na niwie łowieckiej dostrzegana i doceniana jest również poza granicami gminy.      

Organizacja zgłaszająca – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej,