Gościnne występy teatru w ramach projektu „Kultura górą!”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

W dniu 23 listopada 2017r. w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie gościł Teatr „Pomarańczowy Cylinder” z Torunia. Spotkania ze sztuką podczas których wszyscy wychowankowie ZPEWiR w Stemplewie mogli obejrzeć spektakl pt. „Alicja w Krainie Wagarów” odbyły się w  ramach projektu Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” – „Kultura górą!” realizowanego z programu  Edukacja Kulturalna 2017 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach gościnnych występów teatru młoda publiczność najpierw obejrzała zabawne przedstawienie, po którym odbyły się warsztaty i zajęcia teatralne. Aktorzy najpierw przybliżyli widzom kulisy teatru objazdowego, omówili tajniki przygotowywania spektaklu, scenografii, prezentowali rekwizyty teatralne oraz techniki zmiany strojów scenicznych. Uczestnicy mogli zadawać aktorom pytania, na które oni chętnie odpowiadali. Kolejnym punktem spotkań ze sztuką były warsztaty teatralne, podczas których młodzież wcieliła się w aktorów teatralnych i próbowała swoich sił na scenie. Wprawki sceniczne bardzo rozwijały wyobraźnię młodych aktorów, którzy mając do dyspozycji jeden prosty rekwizyt musieli zaprezentować co najmniej kilka jego znaczeń i sposobów wykorzystania na scenie. W tym zadaniu młodzież wykazała się niezwykłą kreatywnością. Następnie aktorzy Teatru „Pomarańczowy Cylinder” zorganizowali zabawy teatralne dla całej publiczności. Uczestnicy świetnie się bawili wcielając się np. w postacie zwierząt, odgadując ich odgłosy, rozpoznając tylko za pomocą dotyku rekwizyty teatralne i wspólnie rywalizując ze sobą.

Spotkanie z teatrem „Pomarańczowy Cylinder” urozmaiciło codzienną edukację w zakresie szeroko pojętej edukacji kulturalnej oraz umożliwiło wyjście z edukacją poza obowiązkowe lekcje. Ponadto było bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój emocjonalny i społeczny młodej widowni. Poprzez ekspresję na scenie uczniowie zostali zainspirowani do różnorakich działań rozwijających sprawność umysłową, estetyczną, wrażliwość, kompetencje komunikacyjne oraz aktywność twórczą.

Gościnne występy teatru były dla uczestników projektu dużym przeżyciem artystycznym i spełniły założone cele edukacyjno-terapeutyczne.