GRY ULICZNE Z BIBLIOTEKĄ I ŚWIĘTYMI!

NCK_jezyk-ojczysty-zNCK_kolor-CMYK

gry-uliczne-logo-2015

W dniach 12-13 maja 2015r. w Świnicach Warckich odbyły się już trzecie z kolei gry uliczne. W tym roku zmagania odbywały się pod patronatem świętych – św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny. Impreza miała na celu uczczenie pamięci o tych jakże ważnych postaciach, a także popularyzację wiedzy na ich temat wśród dzieci i młodzieży. W imprezie wzięli udział uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Świnice Warckie – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, wychowankowie SOSW w Stemplewie, a nawet przedszkolaki.
Idea Gier ulicznych w Świnicach Warckich narodziła się trzy lata temu podczas spotkań Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Edukacji Czytelniczej, zainicjowanego przez Bibliotekę Publiczną im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich. Partnerami biblioteki są: Wójt Gminy Świnice Warckie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świnicach Warckich i jego Filia w Piaskach, Gimnazjum w Świnicach W. i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej oraz Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”. Wspólne działania integrują środowisko lokalne, a ciekawa forma gier ulicznych aktywizuje dzieci i młodzież. Impreza przyczynia się do rozwijania zainteresowań czytelniczych już od najmłodszych lat i świadomego uczestnictwa w kulturze. Propaguje postawy otwarte, nastawione na tolerancję i współdziałanie, sprzyja integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Uczestnictwo w grach wraz ze sprawnymi rówieśnikami wzmacnia poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych, a wśród wszystkich przełamuje lęk przed innością poprzez wspólne działanie i wzajemną akceptację. Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” pozyskało fundusze na realizację wielu działań, w tym także na współorganizację Gier ulicznych w Świnicach Warckich z Programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty-dodaj do ulubionych 2015” w ramach realizacji zadania „Piękna mowa trudną sztuką”.
Z każdym rokiem Gry uliczne w Świnicach Warckich mają szerszy zasięg i angażują więcej uczestników i osób wspierających. W tym roku impreza odbywała się przez dwa dni. Pierwszego dnia miało miejsce uroczyste rozpoczęcie z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli władz lokalnych i kościelnych, dyrekcji współpracujących szkół i prezesów stowarzyszeń. Pani Monika Galankiewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej – przedstawiła historię Partnerstwa, podkreślając wagę współpracy na rzecz rozwoju czytelnictwa w gminie. Po oficjalnym rozpoczęciu mogliśmy obejrzeć spektakl przygotowany przez uczniów Gimnazjum im. św. Faustyny w Świnicach Warckich pt. „O cudzie miłości prawdziwej…” Poruszające przedstawienie skłaniało do refleksji nad najważniejszymi wartościami, pokazywało, że w każdym momencie życia można wrócić na właściwą ścieżkę. Po przedstawieniu wszyscy uczestnicy udali się do kościoła parafialnego w Dzierżawach – pierwszej w Polsce parafii pod wezwaniem ”Miłosierdzia Bożego”. Proboszcz parafii ksiądz Marian Kilichowski opowiedział o swoich przeżyciach związanych ze św. Janem Pawłem II i św. s. Faustyną.
Następnego dnia uczestnicy zebrali się w sali Gminnego Ośrodka Kultury, skąd poszczególne drużyny wyruszyły zrealizować zadania. Dzieci musiały m.in. namalować w plenerze pomnik św. Faustyny, odszukać na parafialnym cmentarzu grób Marianny i Stanisława Kowalskich – rodziców świętej, przeprowadzić wywiady z ks. kustoszem Januszem Kowalskim i ks. kanonikiem Kryspinem Kaźmierczakiem, odnaleźć ulicę Jana Pawła II i zebrać informacje na temat jej historii. Młodzież gimnazjalna, uczniowie klas szóstych oraz młodzież z SOSW w Stemplewie wzięli udział w sztafecie do domku św. Faustyny Kowalskiej w Głogowcu oraz w konkursie wiedzowym dotyczącym św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Trasa biegu prowadziła przez rodzinną miejscowość świętej. Po ukończonym biegu i zmaganiach wiedzowych młodzież spędziła miłe chwile częstując się kiełbaskami z grilla, słodyczami i napojami.
Dużą i niecodzienną atrakcją dla wszystkich uczestników gier ulicznych było zwiedzanie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dzięki przychylności matki przełożonej dzieci mogły zobaczyć pomieszczenia, w których na co dzień żyją i modlą się siostry ze zgromadzenia, do którego niegdyś wstąpiła Helena Kowalska.
Podsumowaniem gier był happening ulicami Świnic, m.in. św. Faustyny i św. Jana Pawła II. W małej miejscowości zrobiło się promiennie od żółtych balonów, biało-żółtych chorągiewek i kolorowych transparentów ku czci naszych świętych. Radosny śpiew poprowadził ks. proboszcz Janusz Kowalski. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali strażacy z OSP w Świnicach oraz wolontariusze z Klubu Młodego Ratownika z SOSW w Stemplewie. Wszyscy uczestnicy gier otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Dominika Jankowska
Beata Boniecka-Wincenciak

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<