Instrumenty dla Kapeli Ludowej i Zespołu „Świniczanki”

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w miesiącu lutym 2019 r.podpisało umowę na realizację grantu pod nazwą „Doposażenie zespołu śpiewaczego „Świniczanki” z Kapelą Ludową  w nowe instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i jest realizowany w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Całkowita wartość grantu wynosi 49000,00 zł stanowiącej 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Za otrzymaną dotację zakupiono wysokiej klasy instrumenty takie jak: kontrabas dwa akordeony , klarnet, skrzypce, banjo, bęben oraz zestaw nagłośnieniowy z 6 mikrofonami. Zakupiony sprzęt został oznaczony odpowiednimi logami i informacją o źródle sfinansowania. Instrumenty oraz zestaw nagłośnieniowy w dniu 21 maja 2019 roku został oficjalnie przekazany do użytku. Z instrumentów i sprzętu nagłośnieniowego będzie korzystał zespół śpiewaczy Świniczanki z Kapelą Ludową. Mamy nadzieję, że nowe instrumenty będą długo służyły zespołowi i życzymy wiele dalszych sukcesów.