IV Dzień Rodziny 2015

dr15

W niedzielę 12 lipca na placu OSP Stemplew odbył się IV Dzień Rodziny, to coroczna wielopokoleniowa impreza integracyjna. Już po raz czwarty organizacje działające w naszej gminie postanowiły wspólnie zorganizować święto rodziny. Są to Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich z Prezesem Andrzejem Zielonka, Ochotnicza Straż Pożarna w Stemplewie z Prezesem i Zarządem, jak również Urząd Gminy Świnice Warckie.
Ideą festynu jest promowanie zdrowego stylu życia, zorganizowanie alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu poprzez wspólną zabawę, poprawienie relacji z bliskimi, promowanie pozytywnego obrazu rodziny, zacieśnianie więzi międzypokoleniowej.
Swoją obecnością na festynie uświetnili przedstawiciele władz gminy i powiatu: Wójt Gminy Świnice Warckie pan Krzysztof Próchniewicz, Radny Powiatu Łęczyckiego pan Edward Cymmer, Przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Tutak wraz z radnymi gminy, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Tadeusz Bednarek, Prezes Gminnej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich pan Grzegorza Stasiak. Przyjaciele festynu w osobach: Członka Zarządu i kierownik Uzdrowiska Park Uniejów pan Paweł Czarnecki, Państwo Dorota i Sylwester Skonieczni, Państwo Emilia i Henryk Krysiak, Prezes Ligii Obrony Kraju w Świnicach Warckich pana Andrzeja Jędrzejczak oraz zespół muzyczny „Twist”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ