„Kierunek – rozwój”

smws-rcps

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” pozyskało środki z Regionalnego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi na realizację projektu „Kierunek –rozwój”. Projekt będzie realizowany od czerwca do grudnia 2016r. Program  będzie obejmował szereg działań artystycznych, profilaktycznych, zdrowotnych, sportowych oraz atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
Projekt „Kierunek – rozwój” zakłada integrację, aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Rozpoczyna się od warsztatów na Zlocie Harcerskim Nieprzetartego Szlak w Stemplewie. Celem warsztatów jest integracja osób niepełnosprawnych z różnych środowisk, przeżycie w Stemplewie czterech dni harcerskiej przygody, która umożliwi im utrwalenie i rozwój różnorodnych form aktywności oraz zdobycie nowych umiejętności poprzez zajęcia realizowane w warunkach naturalnych – w plenerze. Następną formą realizacji projektu będzie organizacja półkolonii letnich „Aktywnie, zdrowo i kolorowo” w terminie 27czerwiec -8lipiec 2016. Podczas półkolonii dzieci ze Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej „Razem”, będą uczestniczyć w różnych formach aktywności. Grupa będzie również uczestniczyć w zajęciach sportowych, profilaktycznych, bajkoterapii, wycieczkach pieszych, wycieczce rowerowej, wycieczce na basen i do ZOO Safari. Zorganizowane zostaną warsztaty dotyczące zdrowego żywienia, dzieci wykonają piramidę zdrowego żywienia, zrobią sałatkę owocową i warzywną. Dla dzieci i ich rodzin zorganizowany zostanie „Dzień Rodziny” w terminie 10.07.2016 r., podczas którego przeprowadzone będą konkursy z nagrodami, zajęcia o tematyce profilaktycznej. Przed zebraną publicznością wystąpią dzieci ze Świetlicy (zaśpiewają piosenki, przedstawią układ taneczny i inscenizację, w której oprócz dzieci wystąpią również rodzice). Ponadto w świetlicy od września dla 20 osobowej grupy zorganizowane będę cotygodniowe zajęcia. Dzieci ze Świetlicy aż do grudnia, co tydzień będą uczestniczyć  w różnego rodzaju aktywnościach: twórczych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych i kulinarnych. Będą miały zapewnioną opiekę i aktywne formy  spędzania czasu wolnego.