Krąg połączonych rąk w Stemplewie

10 czerwca 2010 r. w SOSW w Stemplewie odbyło się spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie ze specjalnych ośrodków, klas integracyjnych oraz zdrowych rówieśników ze szkól podstawowych i gimnazjów  regionu łódzkiego. Impreza odbyła się pod hasłem INTEGRACYJNY KRĄG POŁĄCZONYCH RĄK. Organizatorzy przygotowali ciekawe warsztaty o różnym charakterze. Spotkanie było bardzo radosne i upływało w serdecznej atmosferze zawiązujących się nowych przyjaźni. Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca ze Świnic Warckich. Środki finansowe pozyskaliśmy z … Imprezę przygotowało i przeprowadziło Koło Biblijne wraz z Twórczym Klubem Młodzieżowym Przystań pod kierunkiem instruktorów: Beaty Maciejewskiej, Jolanty Wawrzyniak i Piotra Wawrzyniaka. Projekt miał na celu zintegrowanie środowisk niepełnosprawnych uczniów ze zdrowymi rówieśnikami poprzez wspólne działania wychowawcze i edukacyjne. Była to również okazja do promocji Ośrodka, przedstawienia jego bazy rehabilitacyjnej, bogatej oferty programowej i działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.

Podczas I części imprezy – Razem się bawimy – potrafimy żyć z innymi, odbyły się zabawy integracyjne i prezentacje programów artystycznych drużyn, które przedstawiały swoje placówki oraz inscenizacje lubianych przez dzieci utworów Jana Brzechwy. Gospodarze wystąpili z przedstawieniem Królewna Śnieżka, rozbawiając bardzo publiczność. W II części – Pokaż swoje umiejętności w zróżnicowanych formach warsztatowych drużyny wykonywały zadania prezentujące ich zdolności manualne, intelektualne, plastyczne, sportowe, zręcznościowe, jeździły konno, same przygotowywały posiłek i maseczki kosmetyczne. Dzieci świetnie integrowały się na stanowisku Czar barw w zabawie z chustami animacyjnymi. Warsztaty były okazją do poznania szerokiej bazy rehabilitacyjnej Ośrodka oraz ciekawych metod pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej. Podsumowania Dnia Integracji w części III dokonał Pan Dyrektor Andrzej Zielonka, wręczył drużynom wartościowe nagrody i pamiątkowe dyplomy. Zawiązaliśmy serdeczny krąg połączonych rąk. Projekt zakończyła część IV – Zostańmy razem.

Impreza sprzyjała idei znoszenia barier między osobami niepełnosprawnymi a zdrowymi, przełamała stereotyp, że niepełnosprawność jest przeszkodą w twórczym rozwoju człowieka. Dzieci szybko potrafiły zintegrować się do wspólnego, kreatywnego działania. Mamy nadzieję, że środki finansowe pozwolą, abyśmy za rok znów się spotkali.  Warto było podjąć trud związany z realizacją projektu, aby zobaczyć na twarzach uczestników oznaki zadowolenia i radości ze wspólnej zabawy, przebywania z sobą, wzajemnego ubogacania się różnymi umiejętnościami i powstawania przyjaźni.
Dziękujemy wszystkim osobom, które udzieliły nam wsparcia w przeprowadzeniu imprezy.

Zapraszamy do galerii

Beata Maciejewska