Kurs dla instruktorów i nauczycieli

zhp2009Wydział Programowy GK ZHP informuje, że w terminie od 16 listopada do 22 listopada w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się kurs dla instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską. W programie między innymi zajęcia: na temat stosowania metody harcerskiej w rehabilitacji (formy pracy, przykłady dostosowywania programów sprawności itd.),  historia i tradycja ZHP (w tym historia Nieprzetartego Szlaku), informacje dotyczące Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada.

Koszt dla uczestnika: 250 zł (wpłacać należy w kasie Schroniska „Głodówka”- jest możliwość otrzymania faktury). Zgłoszenia wg załączonej ankiety aplikacyjnej należy przesyłać na adres: Zespół Nieprzetartego Szlaku GK ZHP 00-491 Warszawa ul. Konopnickiej 6; w wersji elektronicznej na adres: ns@zhp.pl .

Dorota Kołakowska

Ankieta aplikacyjna – kurs >>>pobierz

Dorota Kołakowska