Kurs dla instruktorów ZHP i nauczycieli

KURS

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP informuje, że w terminie od 15 listopada do 21 listopada w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się kurs dla instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych  w oparciu o metodę harcerską. W programie między innymi zajęcia: na temat stosowania metody harcerskiej w rehabilitacji (formy pracy, przykłady dostosowywania programów sprawności, działalność drużyny NS, itd.), historia i tradycja ZHP (w tym historia Nieprzetartego Szlaku), informacje dotyczące Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, tworzenia projektów programowych. 

Na zgłoszenia czekamy od 15 września do 30 października 2010 r.

Koszt dla uczestnika: 200 zł (wpłacać należy w kasie Schroniska „Głodówka”- jest możliwość otrzymania faktury).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP
00-491 Warszawa
ul. Konopnickiej 6;
w wersji elektronicznej na adres :
alina.zwirblinska@zhp.net.pl  lub ns@zhp.pl . Dorota Kołakowska hm