Letnie Igrzyska LA 12 maj

Letnie Igrzyska LA
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Województwa Łódzkiego w Łęczycy

 l. Termin i miejsce:
12  maja 2010r. , Stadion Miejski w Łęczycy.

2. Organizator:
Stowarzyszenie „ Mamy Wielkie Serca ”
Ministerstwo Sportu i Turystyki

3. Termin  nadsyłania zgłoszeń:
4  maja 20010r. (odpowiedź negatywna także obowiązuje).

4. Liczba uczestników:
– 120  zawodników, 20  opiekunów, trenerów,  14 sędziów, komitet organizacyjny
 

Pobierz regulamin | Pobierz kartę zgłoszeniową