Medalu Serce Dziecku dla pani Anny Bryzgalskiej

W dniu 01.06.2016 r. pod pomnikiem Pękniętego Serca w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi przy ul. Przemysłowej odbyła się uroczystość wręczenia medalu. Tym bardziej dla nas wyniosły to dzień gdyż w gronie uhonorowanych znalazła się Pani Ania Bryzgalska członek zarządu Stowarzyszenia MWS i  nauczyciel naszego Ośrodka.
Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu dziewięciu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w niesieniu pomocy i wsparcia najbardziej potrzebującym. Jest to medal wyjątkowy, bo przyznawany przez dzieci i młodzież. Również w tym roku odznaczenie otrzymała kolejna grupa wspaniałych ludzi, którzy działając w różnych dziedzinach dają cząstkę siebie dzieciom.
Pani Ania Bryzgalska otrzymała Medal Serce Dziecku na wniosek Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” i SOSW w Stemplewie, którego złożenie było wyrazem wdzięczności za wieloletnią, bezinteresowną pomoc niesioną dzieciom specjalnej troski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie oraz podopiecznym świetlicy środowiskowej „RAZEM”. Anna Bryzgalska to człowiek wielkiego serca, który nigdy nie odmawia pomocy.  W Ośrodku  w Stemplewie pracuje od 30 lat. Przez 15 lat była wicedyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Od lat działa na terenach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji. Długoletnią służbę na rzecz dzieci niepełnosprawnych pełni w sposób wyróżniający. Jest osobowością charyzmatyczną i bardzo konsekwentną.  W działaniach dla osób niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących, a przede wszystkim dzieci i młodzieży potrafi pokonać wszelkie przeszkody i ciągle ma nowe pomysły na działalność społeczną i zdobywanie środków. Jest motorem wielu inicjatyw zarówno Stowarzyszenia jak i Ośrodka.
Wszystkie działania charytatywne pani Ani Bryzgalskiej  są nastawione na stwarzanie jak najlepszych warunków edukacji, wychowania i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i młodzieży ze środowiska wiejskiego zostały docenione przez Kapitułę Dziecięco- Młodzieżową Medalu Serce Dziecku, działającą przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka w Łodzi. Kapituła przyznała 9 medali indywidualnych oraz jeden zbiorowy.
GRATULUJEMY!!!!
Dyrekcja, Pracownicy i wychowankowie SOSW oraz zarząd i członkowie SMWS w Stemplewie !!!!!.
A. DULAS